Monitorowanie satysfakcji pacjentów onkologicznych

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

13 grudnia odbyło się specjalne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii poświęcone monitorowaniu satysfakcji pacjentów, o które wnioskowaliśmy w październiku.

Podczas debaty dowiedzieliśmy się, że w styczniu zostaną opublikowane założenia ustawy, która wprowadzi monitorowanie jakości leczenia (w tym badanie opinii chorych), publicznie dostępne rejestry efektywności leczenia oraz uzależnienie finansowania ośrodków od posiadania akredytacji i certyfikatów. Będziemy blisko przyglądać się pracom w tym zakresie.

DZIAŁAJ TERAZ!

Pacjenci onkologiczni z obniżoną odpornością, szczególnie podczas immunoterapii, chemioterapii i radioterapii, to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe. Zgłaszając się do szpitala – ryzykują życiem.

Aktualności