KRS 0000358654

Nasze stanowisko do projektu rozporządzenia o organizacji ośrodków patomorfologicznych

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt Rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii. W związku z przekazaniem projektu do konsultacji publicznych, przesłaliśmy do Ministerstwa Zdrowia nasze stanowisko.

Badania z zakresu diagnostyki patomorfologicznej, w tym histopatologicznej i cytologicznej odbywają się w pracowniach i zakładach patomorfologii, których funkcjonowanie nie jest obecnie uregulowane w żadnym akcie prawnym. Konieczne jest zatem wypracowanie standardów organizacyjnych, które poprawią jakość diagnostyki patomorfologicznej, w tym diagnostyki nowotworów.

Jesteśmy przekonani, że planowane zmiany wpłyną korzystnie na system opieki onkologicznej, ale jednocześnie zwracamy uwagę na konieczność uwzględnienia wytycznych opracowanych przez Polskie Towarzystwo Patologów oraz międzynarodowe towarzystwa naukowe. Zasygnalizowaliśmy też konieczność podjęcia działań w celu zwiększania liczby specjalistów z zakresu patomorfologii.

Przeczytaj nasze stanowisko.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.