Nasze stanowisko do projektu rozporządzenia o organizacji ośrodków patomorfologicznych

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt Rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii. W związku z przekazaniem projektu do konsultacji publicznych, przesłaliśmy do Ministerstwa Zdrowia nasze stanowisko.

Badania z zakresu diagnostyki patomorfologicznej, w tym histopatologicznej i cytologicznej odbywają się w pracowniach i zakładach patomorfologii, których funkcjonowanie nie jest obecnie uregulowane w żadnym akcie prawnym. Konieczne jest zatem wypracowanie standardów organizacyjnych, które poprawią jakość diagnostyki patomorfologicznej, w tym diagnostyki nowotworów.

Jesteśmy przekonani, że planowane zmiany wpłyną korzystnie na system opieki onkologicznej, ale jednocześnie zwracamy uwagę na konieczność uwzględnienia wytycznych opracowanych przez Polskie Towarzystwo Patologów oraz międzynarodowe towarzystwa naukowe. Zasygnalizowaliśmy też konieczność podjęcia działań w celu zwiększania liczby specjalistów z zakresu patomorfologii.

Przeczytaj nasze stanowisko.

DZIAŁAJ TERAZ!

W szpitalach brakuje rękawiczek, masek i środków ochronnych. Pacjenci onkologiczni to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe. Zgłaszając się do szpitala – ryzykują życiem.

Aktualności