Nowe ustalenia w sprawie leczenia pacjentek z HER2 dodatnim

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Jesteśmy po spotkaniu z ministrem Maciejem Miłkowskim w sprawie leczenia pacjentek z HER2 dodatnim. W rozmowach uczestniczyła przedstawicielka pacjentek HER2 dodatnich pani Joanna Liśkiewicz oraz organizacje zrzeszone w Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.


Zgodnie z ustaleniami spotkania:

  • żadna pacjentka ze wskazaniem nie pozostanie bez leczenia,
  • pacjentki do tej pory leczone mają zapewnioną kontynuację terapii,
  • 24.05. 2021 Ministerstwo Zdrowia wystosowało swoje stanowisko do NFZ w sprawie zakwalifikowania pacjentek do terapii zgodnie ze wskazaniami,
  • NFZ wczoraj (25 05.2021) wysłało pismo do podmiotów, realizujących program zgodnie z powyższym,
  • do końca czerwca br.wnioski o zgodę na leczenie (nowe pacjentki) z wyłączeniem pkt.9 świadczeniodawca ma wysyłać do MZ. Zgoda będzie natychmiastowa i terapia realizowana.
  • 27.05.2021 odbędzie się spotkanie z konsultantem krajowym ds.onkologii, profesorem M. Krzakowskim w sprawie zmian w programie B9.

To ważna wiadomość dla wszystkich pacjentek z HER2 dodatnim i duży sukces wszystkich zaangażowanych osób.

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję!

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.