Odbyła się już 5. edycja konferencji “Polityka lekowa”!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Dziś wraz z szerokim gronem ekspertów braliśmy udział w organizowanej już po raz piaty przez redakcję “Pulsu Medycyny” konferencji poświęconej polityce lekowej państwa.

Podczas pierwszej debaty minister Marcin Czech nakreślił zarys tworzonego dokumentu “Polityka Lekowa” i obiecał przedstawić szczegóły w przeciągu kilku miesięcy. Podkreślał również międzynarodowy wymiar prac, podczas których zarówno inspiracją, jak i celem były standardy wypracowane przez WHO. Część wytycznych udało się już spełnić – np. listy essential medicine publikowane przez WHO odpowiadają naszym listom refundacyjnym – mówił min.Czech. Wskazane cele polityki lekowej to m.in. dostępność i przystępność leków, jakość leczenia odpowiadająca standardom europejskim, racjonalne stosowanie i kosztowa efektywność. Nie osiągniemy tych celów bez ścisłej współpracy pomiędzy środowiskami farmaceutycznymi, lekarskimi i pacjenckimi. Szczególnie cieszy nas fakt, że minister wskazywał też na potrzebę oceny skuteczności prowadzonego leczenia i zasadność proponowanych zmian w oparciu o wskaźniki epidemiologiczne i demograficzne.

Podczas drugiej części uwaga skupiła się na polityce lekowej w wybranych obszarach terapeutycznych, w tym onkologi, kardiologii, diabetologii czy chorobach rzadkich. Zaproszeni do debaty eksperci jednogłośnie wskazywali na problemy niedostatecznego dofinansowania, jak w przypadku nowoczesnych terapii dla raka płuca, braku dostępności do kompleksowej opieki i szerokiej profilaktyki – np. dla dla chorób sercowo-naczyniowych, czy cukrzycy.

Zwracano jednogłośnie uwagę na to, że koszty pośrednie związane z chorobami, ze względu na starzejące się społeczeństwo będą rosły. Ta sytuacja musi znaleźć odzwierciedlenie w polityce lekowej. Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów, Beata Ambroziewicz zwracała uwagę, że regulacje w zakresie polityki lekowej są niezbędne – również z punktu widzenia pacjentów – Do teraz panował chaos i interwencyjne działania w systemie refundacji – mówiła prezes PUOP.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Wyraźnie rysują się też obszary najbardziej problematyczne – wysoka śmiertelność społeczeństwa, coraz większa liczba chorych przewlekle i rosnące z tego powodu koszty całkowite choroby. Jak zwracała uwagę dr Gałązka-Sobotka to najważniejsze dylematy polskiego systemu, na które polityka lekowa musi być w szczególny sposób wyczulona.

DZIAŁAJ TERAZ!

Pacjenci onkologiczni z obniżoną odpornością, szczególnie podczas immunoterapii, chemioterapii i radioterapii, to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe. Zgłaszając się do szpitala – ryzykują życiem.

Aktualności