KRS 0000358654

Odbyła się już 5. edycja konferencji „Polityka lekowa”!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Dziś wraz z szerokim gronem ekspertów braliśmy udział w organizowanej już po raz piaty przez redakcję „Pulsu Medycyny” konferencji poświęconej polityce lekowej państwa.

Podczas pierwszej debaty minister Marcin Czech nakreślił zarys tworzonego dokumentu „Polityka Lekowa” i obiecał przedstawić szczegóły w przeciągu kilku miesięcy. Podkreślał również międzynarodowy wymiar prac, podczas których zarówno inspiracją, jak i celem były standardy wypracowane przez WHO. Część wytycznych udało się już spełnić – np. listy essential medicine publikowane przez WHO odpowiadają naszym listom refundacyjnym – mówił min.Czech. Wskazane cele polityki lekowej to m.in. dostępność i przystępność leków, jakość leczenia odpowiadająca standardom europejskim, racjonalne stosowanie i kosztowa efektywność. Nie osiągniemy tych celów bez ścisłej współpracy pomiędzy środowiskami farmaceutycznymi, lekarskimi i pacjenckimi. Szczególnie cieszy nas fakt, że minister wskazywał też na potrzebę oceny skuteczności prowadzonego leczenia i zasadność proponowanych zmian w oparciu o wskaźniki epidemiologiczne i demograficzne.

Podczas drugiej części uwaga skupiła się na polityce lekowej w wybranych obszarach terapeutycznych, w tym onkologi, kardiologii, diabetologii czy chorobach rzadkich. Zaproszeni do debaty eksperci jednogłośnie wskazywali na problemy niedostatecznego dofinansowania, jak w przypadku nowoczesnych terapii dla raka płuca, braku dostępności do kompleksowej opieki i szerokiej profilaktyki – np. dla dla chorób sercowo-naczyniowych, czy cukrzycy.

Zwracano jednogłośnie uwagę na to, że koszty pośrednie związane z chorobami, ze względu na starzejące się społeczeństwo będą rosły. Ta sytuacja musi znaleźć odzwierciedlenie w polityce lekowej. Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów, Beata Ambroziewicz zwracała uwagę, że regulacje w zakresie polityki lekowej są niezbędne – również z punktu widzenia pacjentów – Do teraz panował chaos i interwencyjne działania w systemie refundacji – mówiła prezes PUOP.

Wyraźnie rysują się też obszary najbardziej problematyczne – wysoka śmiertelność społeczeństwa, coraz większa liczba chorych przewlekle i rosnące z tego powodu koszty całkowite choroby. Jak zwracała uwagę dr Gałązka-Sobotka to najważniejsze dylematy polskiego systemu, na które polityka lekowa musi być w szczególny sposób wyczulona.

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.