Organizacje pacjentów apelują o zmiany w Funduszu Medycznym

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Alivia razem z organizacjami pacjenckimi oraz Federacją Przedsiębiorców Polskich apeluje do Ministra Zdrowia, Adama Niedzielskiego, o natychmiastowe zmiany w ustawie o Funduszu Medycznym, podjęcie działań naprawczych dotyczących przejrzystości podejmowania decyzji wydatkowania środków publicznych, niezwłoczne przekazanie niewykorzystanych środków w formie dotacji do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz nowelizację przepisów.

Ignorowania potrzeb pacjentów

Przedstawienie projektu ustawy o Funduszu Medycznym stanowiło realizację zapowiedzi Prezydenta RP, którego celem było zwiększenie finansowania publicznego na ochronę zdrowia, poprawa sytuacji pacjentów z chorobami rzadkimi oraz chorych onkologicznych. Dodatkowe środki miały również służyć rozwojowi projektów związanych z profilaktyką zdrowotną oraz wdrażaniem projektów infrastrukturalnych. Według publicznie dostępnych informacji, pomimo niemal roku od wejścia w życie ustawy, odsetek wykorzystanych środków pozostaje wyjątkowo niski.

Niewykorzystanie ponad 6 mld złotych w świetle niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych pacjentów jest sytuacją niezrozumiałą.

Na dzisiaj wprowadzenie ustawy o Funduszu Medycznym doprowadziło do ograniczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ, a co za tym idzie – ignorowania potrzeb pacjentów oczekujących dostępności świadczeń oraz odpowiedniego standardu terapeutycznego.

Oczekujemy działań!

Apelujemy o natychmiastowe podjęcie następujących działań:

 1. natychmiastowe, wielokrotne zwiększenie (względem planu finansowego Funduszu na 2021 r.) środków pozostających w dyspozycji subfunduszu profilaktyki zdrowotnej oraz wdrożenie rozwiązań służących wydatkowaniu tych środków;
 2. przedstawienie opinii publicznej informacji o podziale środków pomiędzy subfundusze oraz poddanie konsultacjom publicznym strategii wydatkowania środków w ramach poszczególnych subfunduszy;
 3. przeznaczenie środków Funduszu Medycznego niewykorzystanych w 2020 r. i 2021 r. na dotację celową do Narodowego Funduszu Zdrowia na zwiększenie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej;
 4. rozpoczęcie prac nad projektem nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym w celu zapewnienia maksymalnego pozytywnego efektu tego rozwiązania dla systemu ochrony zdrowia.

 
Lista sygnatariuszy (w kolejności alfabetycznej):

 • Federacja Przedsiębiorców Polskich
 • Fundacja MY Pacjenci
 • Ogólnopolska Federacja Onkologiczna
  • Fundacja Omealife – rak piersi nie ogranicza
  • Fundacja Onkocafe – Razem Lepiej  
  • Fundacja Onkologiczna Alivia
  • Fundacja „Pokonaj raka”
  • Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie!
  • Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska
  • Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny
 • Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO
 • Porozumienie Organizacji Kardiologicznych
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce
  • Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca
  • Fundacja Serce Anielki
  • Stowarzyszenie Metalowych Serc
  • Fundacja Serce Dziecka
  • Stowarzyszenie Marfan Polska
  • Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc
  • Stowarzyszenie Operowanych na Serce
  • Stowarzyszenie Osób Po Przeszczepie Serca Nowe Serce
 • Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS.

Sygnatariusze niniejszego apelu deklarują wolę współpracy przy pracach nad wdrożeniem niezbędnych rozwiązań.

Treść pisma skierowanego do Ministra Zdrowia jest dostępna tutaj.

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

jak uzyskać zniżkę na przejazd?

WAŻNE:

Zniżka dostępna jest dla pacjentów korzystających z aplikacji iTaxi i płacących za przejazd w aplikacji (podpięta karta płatnicza)

 1. Pobierz i zainstaluj  aplikację iTaxi na swoim telefonie
 2. Kod zniżkowy dla użytkowników serwisu Alivia to FUNDACJAALIVIA 
 3. Każdy użytkownik może z kodu skorzystać dowolną ilość razy
 4. Użytkownik korzystający z kodu otrzymuje rabat w wysokości 10% kwoty rachunku (max 10 PLN na jeden przejazd) 

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.