Pomoc Polakom z Ukrainy (Допомога полякам з України)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” jest skierowany do posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka) oraz osób posiadających decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji.

Kto  może skorzystać z projektu:

Osoby, które z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrain przybyli z Ukrainy na terytorium Polski po 01.01.2023 r. (także te osoby, które wyjechały z Ukrainy po 24 lutego 2022, nie otrzymały pomocy w projekcie w 2022 roku i przebywają w Polsce po 1 stycznia 2023 r.).

Działalność  punktów pomocowo-konsultacyjnych oferują:

 • Refundację kosztów transportu
 • Organizację bezpłatnego kursu j. polskiego
 • Bezpłatne podręczniki do nauki j. polskiego
 • Refundację kosztów tłumaczenia dokumentów
 • Refundację kosztów uzyskania państwowego certyfikatu j. polskiego
 • Refundację kosztów ewakuacji
 • Konsultacje indywidualne w zakresie:
 • legalizacji pobytu,
 • spraw administracyjnych związanych z przebywaniem w Polsce(np.: informacje o świadczeniach socjalnych w Polsce dla uchodźców, opiece zdrowotnej, wyrobieniu PESEL, praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, informacje o możliwości wsparcia dla osób posiadających Kartę Polaka, również w ramach projektu “Pomoc Polakom z Ukrainy”).

Źródło: https://pol.org.pl/2023/08/17/projekt-pomoc-polakom-z-ukrainy-2023/

UA:

Проект „Допомога Полякам з України” спрямований на осіб, які мають Карту Поляка та членів їхньої найближчої родини (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати), а також осіб, які отримали рішення про видачу репатріаційної візи або рішення про визнання польського походження для репатріації.

Хто може скористатися проектом:

Особи, які через воєнні дії на території України прибули на територію Польщі після 01.01.2023 р. (включно з тими, хто виїхав з України після 24 лютого 2022 р., не отримав допомоги в проекті у 2022 році та перебуває в Польщі після 1 січня 2023 р.).

Пункти допомоги та консультаційні центри надають такі послуги:

 • Відшкодування витрат на транспорт
 • Організація безкоштовних курсів польської мови
 • Безкоштовні підручники для вивчення польської мови
 • Повернення витрат на переклад документів
 • Повернення витрат на отримання державного сертифіката з польської мови
 • Повернення витрат на евакуацію

Індивідуальні консультації щодо:

 • легалізації проживання,
 • адміністративних питань, пов’язаних з перебуванням в Польщі (наприклад, інформація про соціальні допомоги в Польщі для біженців, медичний обслуговування, отримання PESEL, права та обов’язки, що випливають із Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку з збройним конфліктом на території цієї країни, інформація про можливості підтримки для осіб, які мають Карту Поляка, також в межах проекту „Допомога Полякам з України”).

Джерело: https://pol.org.pl/2023/08/17/projekt-pomoc-polakom-z-ukrainy-2023/

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Działaj teraz!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na wyższym poziomie.

Podpisz petycję!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.