Skrócenie kolejek – potrzebne nowe rozwiązania prawne

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Fundacja Onkologiczna Alivia popiera nowelizację zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Jednocześnie sygnalizujemy, że wprowadzenie nowej metody rozliczania jest warunkiem koniecznym, lecz nie wystarczającym dla skrócenia czasu oczekiwania na przeprowadzenie diagnostyki. Nasza organizacja, wspólnie z Polskim Lekarskim Towarzystwem Radiologicznym, postuluje wprowadzenie szeregu różnych rozwiązań, które umożliwią rzeczywiste skrócenie kolejek.

Będziemy monitorować zmianę czasu oczekiwania na badania z wykorzystaniem TK i MR, zgodnie z metodologią projektu Kolejkoskop.pl. Publikację zestawienia planujemy na połowę maja 2019 r.

DZIAŁAJ TERAZ!

Pacjenci onkologiczni z obniżoną odpornością, szczególnie podczas immunoterapii, chemioterapii i radioterapii, to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe. Zgłaszając się do szpitala – ryzykują życiem.

Aktualności