Stanowisko nt. listopadowego wykazu leków refundowanych

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Projekt wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który ma wejść w życie 1 listopada 2020 r., budzi niepokój naszej Fundacji i stanowi ogromne rozczarowanie dla pacjentów onkologicznych.

W projekcie nie znalazły się żadne nowe terapie ani istotne rozszerzenia wskazań.

Wciąż brak nowych terapii przede wszystkim dla chorych na raka płuc i czerniaka, a także inne nowotwory, w tym piersi, nerki i nowotwory hematoonkologiczne.

Rak płuca zabija w Polsce najwięcej Polaków wśród wszystkich chorujących onkologicznie. Od wielu miesięcy pacjenci umierają w oczekiwaniu na włączenie do refundacji immunoterapii w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca u chorych z ekspresją PD-L1 poniżej 50%. Również pacjenci z czerniakiem, u których ryzyko nawrotu jest duże, mają ograniczaną możliwość całkowitego wyleczenia z choroby. U części z tych obywateli w ciągu  kilku miesięcy rozwinie się choroba rozsiana, której koszty leczenia będą długotrwałe i wysokie, a koszty społeczne – nieodwracalne. Pacjenci z innymi typami nowotworów (piersi, nerki, PBL i inne) również nie zawsze mają możliwość leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

W budżecie na 2021 rok planowane jest zmniejszenie środków NFZ na refundację chemioterapii i programów lekowych, jednocześnie w projekcie wykazu refundacyjnego nie widzimy nowych propozycji dla pacjentów chorych na raka.

Stawia to pod wielkim znakiem zapytania deklarację Pana Premiera Morawieckiego, że onkologia jest priorytetem obecnego rządu. Warto również zwrócić uwagę, że w ostatnich miesiącach, w związku z epidemią, diagnostyka onkologiczna doświadczyła zapaści, co będzie miało odzwierciedlenie w rosnącej liczbie zaawansowanych przypadków i przedwczesnych zgonów. W tym kontekście wydaje się koniecznym podjęcie wszelkich możliwych wysiłków w celu zapewnienia chorym leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną i dającego im szansę na dłuższe życie.  

W związku z powyższym Fundacja postuluje ponowną analizę istniejących programów lekowych i uwzględnienie w listopadowym wykazie najpilniejszych postulatów pacjentów oraz środowisk eksperckich, w szczególności dot. leczenia pacjentów z rakiem płuc i czerniakiem.

Pełna treść dokumentu jest dostępna również tutaj.

DZIAŁAJ TERAZ!

Moglibyśmy uniknąć zgonów ponad 30 tysięcy osób rocznie – 30 tysięcy naszych najbliższych, którzy mogliby żyć – gdyby dostęp do leczenia był na poziomie krajów

Aktualności