Національний Фонд Здоров’я – важливих повідомлень / Ważne komunikaty NFZ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

14 березня 2022 року Національний фонд охорони здоров’я оприлюднив оголошення щодо лікування та фінансування пільг для громадян України з роз’ясненням положень спеціального закону.

В оголошенні No1 детально пояснюється, хто має право на медичні пільги.

Право на пільги в Польщі, як для застрахованих, поширюється на осіб, які в’їхали в Польщу з 24 лютого 2022 року і є громадянами України, які безпосередньо перетнули польсько-український кордон, або подружжям тих громадян, які не мають громадянства України та їхніх дітей, які вже народилися в Польщі. Право на медичні пільги також поширюється на громадян України, які мають карту поляка (їм не потрібно було безпосередньо перетинати польсько-український кордон), та їхніх найближчих родичів.

Право на безкоштовні медичні послуги доступне на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що й для застрахованих у Польщі. Крім: санаторно-курортного лікування, санаторно-курортної реабілітації, права на лікування за кордоном, відшкодування витрат на лікування за кордоном згідно з директивою «транскордонна». Вище зазначені особи також мають право на лікарські засоби за програмами охорони здоров’я МОЗ; послуги у сфері профілактики та лікування інфекційних захворювань, тобто вакцинації проти COVID-19, тестів на коронавірус (антиген та ПЛР) та лікування, пов’язаного з COVID-19, та профілактичні щеплення в рамках календаря дитячої імунізації. ПРИМІТКА: Громадянин України, який виїжджає з Польщі більше ніж на місяць, втрачає право на медичні пільги за спеціальним законом.

У повідомленні № 2 зазначаються документи, на підставі яких підтверджується право на медичні пільги для осіб, які мають право згідно із спеціальним законом.

У період з 24 лютого по 11 березня 2022 року (до набрання чинності спеціальним законом) право на пільги перевіряється на підставі кожного документа, що посвідчує особу, у тому числі: паспорта громадянина України зі штампом Польської Прикордонної служби, довідки, виданої Польською Прикордонною службою, посвідчення особи, водійські права, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, інший документ, що підтверджує статус громадянства України, перетин кордону, місце перетину кордону; статус подружжя громадянина України, спорідненість у разі найближчих родичів громадянина України з картою поляка.

Після 12 березня 2022 року (з моменту набрання чинності спецзаконом) права можна буде перевірити ДОДАТКОВО на підставі: спеціального номера PESEL, присвоєного громадянам України, електронного документа, роздруківки підтвердження створення профілю довіреної уповноваженої особи(ZUS PUE, який містить: ім’я та прізвище, номер PESEL).

Повідомлення № 5 визначає доступ до ліків та виробів медичного призначення, що відшкодовуються.

Відшкодовані ліки та медичні вироби доступні особам, які мають право відповідно до спеціального закону, на тих самих умовах, що й застраховані в Польщі. Перед випискою рецепту з відшкодуванням витрат необхідно перевірити особу на підставі вищезазначеного документу. Важливо: рецепт, який видається особі, що має право згідно із спецзаконом, повинен містити ІН-код (Kod IN).

У повідомленнях 3 та 4 міститься інформація для медичних осіб щодо організації надання первинної медико-санітарної допомоги та звітності про надання медичних послуг особам, які мають право згідно із спеціальним законом.

Більше інформації: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-zagwarantowana-w-specustawie-o-czym-musza-wiedziec-swiadczeniodawcy,8157.html


14 marca 2022 r. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował komunikaty związane z leczeniem i finansowaniem świadczeń dla osób z Ukrainy, wyjaśniające zapisy zawarte w specustawie. 

Komunikat nr 1  szczegółowo wyjaśnia komu przysługuje prawo do świadczeń medycznych. 

Prawo do świadczeń w Polsce, jak dla ubezpieczonych obejmuje osoby, które wjechały do Polski od 24 lutego 2022 roku, i są obywatelami Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską, lub małżonkami tych obywateli, nieposiadającymi obywatelstwa ukraińskiego oraz ich dzieci urodzone już w Polsce. Prawo do świadczeń medycznych obejmuje również obywateli Ukrainy z Kartą Polaka (nie musieli przekroczyć bezpośrednio granicy Polski z Ukrainą), oraz członków ich najbliższej rodziny.

Prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, przysługuje na analogicznych zasadach i analogicznym zakresie, jak osobom ubezpieczonym w Polsce. Z wyjątkiem: leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, prawa do leczenia za granicą, zwrotu środków za leczenie za granica na podstawie dyrektywy „transgranicznej”. 

Osoby uprawnione mają również prawo do produktów leczniczych w ramach programów zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia; świadczenia w zakresie zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych, czyli szczepienia przeciwko COVID-19, testy w kierunku koronawirusa (antygenowe i PCR) oraz leczenie związane z COVID-19 oraz szczepienia ochronne w ramach kalendarza szczepień ochronnych dla dzieci.

UWAGA: Obywatel Ukrainy, który wyjedzie z Polski na dłużej niż miesiąc, traci uprawnienia do świadczeń medycznych przysługujących na mocy specustawy.

Komunikat nr 2 wskazuje dokumenty, na podstawie których następuje weryfikacja uprawnień do świadczeń medycznych dla osób uprawnionych na mocy specustawy.

Między 24 lutego a 11 marca 2022 roku (przed wejściem w życie specustawy) uprawnienia do świadczeń weryfikuje się na podstawie każdego dokumentu, który potwierdza tożsamość, m.in.: paszportu obywatela Ukrainy ze stemplem Straży Granicznej RP, zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP, dowodu osobistego, prawa jazdy, aktu małżeństwa, aktu urodzenia, innego dokumentu poświadczającego status ukraińskiego obywatelstwa, przekroczenia granicy, miejsce przekroczenia granicy; status małżonka obywatela Ukrainy, pokrewieństwo w przypadku najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka.

Po 12 marca 2022 roku (od wejścia w życie specustawy)  uprawnienia można weryfikować  DODATKOWO na podstawie: specjalnego numeru PESEL nadawanego obywatelom Ukrainy, e-dokumentu, wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego osoby uprawnionej (zawierający: imię i nazwisko, numer PESEL).

Komunikat nr 5 precyzuje dostęp do refundowanych leków i wyrobów medycznych.

Refundowane leki i wyroby medyczne przysługują osobom uprawnionym z mocy specustawy, na analogicznych zasadach, jak ubezpieczonym w Polsce. Przed wystawieniem recepty refundowanej konieczne jest zweryfikowanie tożsamości na podstawie ww. dokumentów.  Ważne: Recepta wystawiona dla osoby uprawnionej na podstawie specustawy musi zawierać kod IN.

Komunikaty 3 i 4 zawierają informacje dla podmiotów medycznych dotyczące organizacji usług Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz sprawozdawania świadczeń medycznych udzielonych osobom uprawnionym na mocy specustawy.

Więcej informacji: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-zagwarantowana-w-specustawie-o-czym-musza-wiedziec-swiadczeniodawcy,8157.html

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.