Tu i teraz

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email


Izolacja, brak wsparcia ze strony najbliższych, ale także spadek dochodów i ograniczenie aktywności w życiu zawodowym i prywatnym
– to problemy najczęściej sygnalizowane przez kobiety żyjące z rakiem piersi. Z badań przeprowadzonych w 9 państwach europejskich, w tym w Polsce, w ramach kampanii „Tu i Teraz” wyłania się obraz kobiet, które uważają się za gorsze, bo nie mogą być ilustracją tezy, że raka można pokonać. One muszą z nim żyć.

14 listopada 2013 w Basenie Artystycznym w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona życiu i problemom kobiet żyjących z zaawansowanym rakiem piersi, inaugurująca kampanię “Tu i Teraz”.

W trakcie konferencji Agata Polińska – wiceprezes Fundacji Onkologicznej Osób Młodych – Alivia przedstawiła wyniki pan-europejskich badań prowadzonych z udziałem pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi oraz ich bliskich. Było to największe tego typu badanie, w którym podjęta zostaje próba zbadania wpływu zaawansowanego raka piersi, na poziomie osobistym i społecznym, z uwzględnieniem znaczącej roli, jaką te kobiety odgrywają w społeczeństwie w poszczególnych krajach i w całej Europie.

Odbyła się również dyskusja panelowa z udziałem ekspertów: onkologa – dr Agnieszki Jagiełło-Gruszfeld, prezes Amazonek Warszawa Centrum – Elżbiety Kozik, dr Marioli Kosowicz z Zakładu Psychoonkologii Centrum Onkologii w Warszawie oraz Agaty Polińskiej – wiceprezes fundacji Alivia.

Konferencji towarzyszyła wystawa wideoinstalacji  “I’m not the cancer”, autorstwa dwóch brytyjskich artystów: Tima Wainwright’a i John Wynne. Wideoinstalacje przedstawiały pełne emocji i poruszającej prawdy historie kobiet z różnych krajów europejskich, które z odwagą opowiadają o swoim życiu z rakiem. Wystawa obecnie jest pokazywana w innych krajach, ale najprawdopodobniej wróci do Polski już w przyszłym roku.

“Tu i Teraz” jest kreatywną i prowokująca do myślenia ogólnoeuropejską inicjatywą, dedykowaną podnoszeniu świadomości w zakresie zaawansowanego raka piersi. Partnerem kampanii jest firma Novartis Oncology i wspiera ją wielu czołowych ekspertów. Jej europejski start miał miejsce w Lizbonie w trakcie ABC 2 – Advanced Breast Cancer Second International Consensus Conference 7-8 listopada 2013.

“Tu i Teraz” ma na celu poprawę zrozumienia w wysokim stopniu niezaspokojonych potrzeb społecznych i psychologicznych kobiet z nawrotem raka piersi, aby w ostateczności zwiększyć wsparcie i opiekę dla pacjentek w całej Europie. Generuje bogatszy obraz aktualny krajobraz zaawansowanego raka piersi na poziomie osobistym i społecznym przez pokazanie problemów pacjentek i ich opiekunów oraz ich perspektywy widzenia opieki zdrowotnej i możliwości zawodowych.

Wierzymy, że kampania “Tu i Teraz” podda analizie publiczne poglądy o zaawansowanym raku piersi, wywoła debatę wokół choroby i co ważniejsze, wskaże jakie zmiany są konieczne by zapewnić pacjentkom z tą chorobą optymalną opiekę i możliwość równoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.

O kampani można również przeczytać pod poniższymi linkami:

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/kampania-poswiecona-kobietom-z-zaawansowanym-rakiem-piersi/d9yjw

http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Kampania-poswiecona-kobietom-z-zaawansowanym-rakiem-piersi,135754,8.html

spotkanie tu i terazspotkanie tu i terazspotkanie tu i terazspotkanie tu i teraz

DZIAŁAJ TERAZ!

Co czwarty z nas zachoruje na nowotwór, niemal każdy spotka się z tą chorobą wśród bliskich i przyjaciół. Dlatego nie możemy pozwolić, aby ludzie dalej

Kampanie