Amrubicyna skuteczniejsza od toporecanu w leczeniu raka płuca

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Zastosowanie amrubicyny (leku z grupy antracyklin) poprawia odpowiedź i wydłuża czas wolny od progresji w porównaniu z zastosowaniem toporecanu (Topotecan) wykazało badanie III fazy pacjentów z progresją raka płuc.

Z badań przedstawionych na 14. Światowej Konferencji na Temat Raka Płuca w Amsterdamie, zorganizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Badań nad Rakiem Płuca, (IASLC) wynika, że zastosowanie u chorych na raka płuca amrubicyny (Calsed) – leku z grupy antracyklin –  jako terapii drugiego rzutu, poprawia odpowiedź i wydłuża czas wolny od progresji w porównaniu z zastosowaniem toporecanu.

Amrubicyna spowodowała znaczną obkurczenie się guzów,  kontrolę objawów choroby i wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji w porównaniu do toporecanu, ale nie wydłużyła czasu przeżycia pacjentów. Jednakże u pacjentów z najtrudniejszym do leczenia niedrobnokomórkowym rakiem płuca, amrubicyna wydłużyła czas przeżycia w porównaniu z toporecanem.”

Leczenie drugiego rzutu jest stosowane u pacjentów, u których po pierwszym rzucie leczenia lub w jego trakcie nastąpiła progresja.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

W badaniu wzięło udział  637 pacjentów. Zostali oni przydzieleniu do grup amrubicyny lub toporecanu. Pacjenci otrzymujący amrubicynę zgłaszali lepszą kontrolę objawów i lepszą jakość życia (Cancer Symptom Scale Lung 0,2 vs 5,6 i LCSS-SB -0,1 vs 5,2 amrubicyna vs. toporecan, odpowiednio). Również odnotowano mniej działań niepożądanych, w tym przypadków neutropenii (41% vs 53% w grupie toporecanu), małopłytkowości (21% vs 54%), niedokrwistości (16% vs 30%), infekcji (16% vs 10%), neutropenii z gorączką (10% vs 4%), innych p <0,05, oraz zaburzeń serca (5% vs 5% p = 0,84).

Źródło:
International Association for the Study of Lung Cancer (2011, July 7). Lung cancer: Amrubicin improved response rate and progression-free survival vs. topotecan in Phase III trial. ScienceDaily. Retrieved July 8, 2011, from http://www.sciencedaily.com

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.