EMA dopuszcza do obrotu Tepkinly dla pacjentów z opornym na leczenie lub nawracającym chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

EMA pozytywnie zaopiniowała dopuszczenie od obrotu leku Epcoritamab Tepkinly (Epcoritamab), wskazanego w leczeniu dorosłych pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL), po niepowodzeniach w dwóch pierwszych liniach leczenia.

Chłoniak rozlany z dużych komórek B to jedna z najczęstszych form chłoniaka nieziarniczego. Jest to agresywny nowotwór krwi, który może szybko się rozwijać i rozprzestrzeniać w organizmie. 

Nawracający lub oporny na leczenie DLBCL oznacza, że nowotwór nie odpowiada na standardowe leczenie lub powraca po pierwszej linii terapii. Taka sytuacja stanowi wyzwanie dla pacjentów i lekarzy, dlatego istnieje pilna potrzeba nowych opcji leczenia.

Jak działa Epcoritamab Tepkinly?

Epcoritamab Tepkinly to przeciwciało biwalentne (o podwójnej specyficzności), które wiąże jednocześnie białko CD20 na komórkach B oraz CD3 na komórkach T. Epcoritamab pośredniczy w formowaniu synapsy immunologicznej, po czym dochodzi do aktywacji i namnażania komórek T, wydzielania cytokin oraz uwolnienia białek rozkładających komórki. Ten ciąg zdarzeń prowadzi do niszczenia nowotworowych komórek B z ekspresją markera CD20.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Badanie kliniczne EPCORE™ NHL-1

EMA wydała swoją opinię, opierając się na wynikach badania, w którym oceniano skuteczność i bezpieczeństwo epcoritamabu u pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie DLBCL po niepowodzeniu przynajmniej dwóch wcześniejszych linii leczenia. Wyniki te przedstawiono w marcu 2023 r. podczas dorocznej konferencji American Association for Cancer Research (AACR) i opublikowano w The Lancet Oncology.

EPCORE™ NHL-1 to otwarte badanie wieloośrodkowe. Badanie to obejmuje fazę 1, pierwszą u ludzi, eskalacji dawki oraz fazę 2a, rozszerzenie oraz fazę optymalizacji dawki. Jego głównym celem jest ocena działania epcoritamabu podawanego w iniekcji podskórnej pacjentom cierpiącym na nawracający, postępujący lub oporny na leczenie chłoniak nieziarniczy z komórek B CD20+ (NHL), w tym chłoniak dużych komórek B (LBCL) i chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL). 

Dane z części eskalacji dawki badania, która określiła zalecaną dawkę do fazy 2, zostały opublikowane we wrześniu 2021 roku. W fazie 2 dodatkowych pacjentów leczono epcoritamabem, aby poszerzyć wiedzę o  jego bezpieczeństwie i skuteczności w trzech grupach pacjentów z różnymi rodzajami nawracających lub opornych na leczenie chłoniaków z komórek B (R/R B-cell NHLs), którzy mogli skorzystać już z bardzo ograniczonych możliwości terapii.

Głównym punktem końcowym badania fazy 2 była ogólna szybkość odpowiedzi, oceniana przez niezależny komitet. Drugorzędne punkty końcowe skuteczności obejmowały:

  • czas trwania odpowiedzi
  • szybkość kompletnej odpowiedzi 
  • przeżycie bez progresji
  • ogólne przeżycie
  • czas do odpowiedzi
  • czas do kolejnej terapii 
  • oraz szybkość minimalnej obecności choroby resztkowej.

88% pacjentów odpowiedziało na leczenie, a u 38% uzyskano całkowitą odpowiedź

Badanie Epcoritamab wykazało obiecujące wyniki w leczeniu nawracającego lub opornego na leczenie chłoniaka dużych komórek B. Korzyści ze stosowania leku Tepkinly były widoczne pod względem odsetka odpowiedzi całkowitych (CR) i odsetka odpowiedzi całkowitych (ORR) o znacznym czasie trwania.

W pierwszym badaniu, mającym na celu ustalenie dawki, przy medianie obserwacji wynoszącej 10,7 miesiąca, ogólny odsetek odpowiedzi wynosił 63,1%, a odsetek całkowitych odpowiedzi wynosił 38,9%). Mediana czasu trwania odpowiedzi wynosiła 12,0 miesięcy (wśród osób z pełną odpowiedzią: nie osiągnięto). Ogólne i całkowite odsetki odpowiedzi były podobne w kluczowych wstępnie określonych podgrupach.


Na drugim etapie badań, ogólny odsetek odpowiedzi u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B wyniósł 68%, przy czym 45% osiągnęło całkowitą odpowiedź przy dawkach 12-60 mg. Przy dawce 48 mg (rekomendowanej na podstawie badań 1 fazy) ogólny odsetek odpowiedzi wynosił 88%, gdzie u 38% uzyskano całkowitą odpowiedź

Epcoritamab indukował silne i trwałe wyczerpanie komórek B oraz aktywację i ekspansję limfocytów T CD4+ i CD8+, z umiarkowanym wzrostem poziomu cytokin.

Działania niepożądane

Najczęstszymi niepożądanymi zdarzeniami związanymi z leczeniem były zespół uwalniania cytokin (49,7 procent; stopień 1 lub 2: 47,1 procent; stopień 3: 2,5 procent), gorączka (23,6 procent) i zmęczenie (22,9 procent). Wyniki z fazy 2 rozszerzenia badania zostały opublikowane w grudniu 2022 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.clinicaltrials.gov.

Podsumowanie

Pacjenci z opornym i nawrotowym DCBCL otrzymają nową skuteczną opcję leczenia przeciwciałem o podwójnej specyficzności. Ogólny odsetek odpowiedzi wśród pacjentów leczonych Tepkinly z tej grupy chorych wynosił 88%, a u czterech na dziesięciu pacjentów uzyskano odpowiedź całkowitą. 

Pełne wskazanie to:

Tepkinly w monoterapii jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL) po co najmniej dwóch liniach leczenia ogólnoustrojowego.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o nowoczesnych terapiach chłoniaków, szukaj artykułów w bazie wiedzy o raku.


Autorka artykułu: Martyna Piotrowska

Źródła:

Tepkinly: Pending EC decision | European Medicines Agency (europa.eu)
AbbVie Receives Positive CHMP Opinion for Epcoritamab (TEPKINLY®) for the Treatment of Adults with Relapsed/Refractory Diffuse Large B-cell Lymphoma (DLBCL) | AbbVie News Center
First-in-Human (FIH) Trial in Patients With Relapsed, Progressive or Refractory B-Cell Lymphoma – Full Text View – ClinicalTrials.gov

Epcoritamab, a Novel, Subcutaneous CD3xCD20 Bispecific T-Cell-Engaging Antibody, in Relapsed or Refractory Large B-Cell Lymphoma: Dose Expansion in a Phase I/II Trial – PubMed (nih.gov)

Dose escalation of subcutaneous epcoritamab in patients with relapsed or refractory B-cell non-Hodgkin lymphoma: an open-label, phase 1/2 study – PubMed (nih.gov)

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.