FDA zatwierdziła kolejny sposób leczenia chłoniaków z obwodowych komórek T

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Chłoniaki z obwodowych komórek T (PTCL – peripheral T-cell lymphoma) to odmiana chłoniaków nieziarniczych. Można wyróżnić kilka podtypów tych chłoniaków.

W zależności od rodzaju komórek T rozróżnia się:

 • Chłoniak z obwodowych komórek T bliżej nieokreślony
 • Chłoniak anaplastyczny wielkokomórkowy
 • Chłoniak angioimmunoblastyczny z komórek T
 • Chłoniak enteropatyczny T – komórkowy
 • Inne rzadkie typy chłoniaka z komórek T.

Węzłowe chłoniaki z obwodowych limfocytów (PTCL) są zaliczane do agresywnych postaci chłoniaków. Zazwyczaj diagnozowane są w zaawansowanym stadium i pojawiają się u osób powyżej 60 roku życia. Komórki tego chłoniaka są różnej wielkości. Obwodowy chłoniak T-komórkowy charakteryzuje się szybkim wzrostem, jak również tendencją do ekspansywnego wzrostu w krytycznych miejscach. Główną i zarazem istotną rolę w powstawaniu chłoniaków nieziarniczych odgrywają czynniki środowiskowe oraz związki chemiczne, jak na przykład pochodne węglowodorów aromatycznych, rozpuszczalniki.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła do leczenia tego typu chłoniaków Adcetris (brentuximab vedotin). Lek ten został już dopuszczony do obrotu przez organy rejestracyjne w ponad 45 krajach. Jest on koniugatem, czyli połączeniem przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko antygenowi CD30, który występuje w komórkach nowotworowych oraz leku pełniącego funkcję nośnika tego przeciwciała. Brentuximab vedotin umożliwia wybiórcze dostarczenie leku do komórki nowotworowej, doprowadzając jednocześnie do jej zniszczenia. Działanie leku Adcetris ukierunkowane jest wyłącznie na komórki nowotworowe i nie ma wpływu na zdrowe tkanki. Oznacza to, że lek dobrze tolerowany jest przez chorych, ponieważ charakteryzuje go niewielka toksyczność.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Badanie przeprowadzone zostało u 452 pacjentów z pewnymi rodzajami chłoniaków PTCL, którzy otrzymali Adcetris oraz chemioterapię lub standardową chemioterapię (CHOP) jako leczenie pierwszego rzutu. Przeżycie wolne od progresji (ilość czasu, przez jaki pacjent pozostaje przy życiu bez wzrostu nowotworu) było znacznie dłuższe (współczynnik ryzyka 0,71, wartość P 0,01) podczas podawania leku Adcetris (mediana 48 miesięcy, w porównaniu z 21 miesiącem z CHOP). Całkowite przeżycie i ogólne wskaźniki odpowiedzi były również znacznie lepsze podczas stosowania Adcetrisu.

Do najczęstszych działań niepożądanych podczas stosowania preparatu Adcetris w połączeniu z chemioterapią należą:

 • Nudności
 • Wymioty
 • Biegunka
 • Zmniejszenie liczby białych krwinek
 • Zmęczenie
 • Owrzodzenie jamy ustnej
 • Zaparcia
 • Wypadanie włosów/ utrata włosów
 • Gorączka
 • Mała liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość).

Poniżej przedstawiono działania niepożądane produktu leczniczego Adcetris według klasyfikacji układów i narządów:

skutki uboczne leku adcetris

Źródło: www.ema.europa.eu/documents/product-information/adcetris-epar-product-information_pl.pdf

Pracownicy służby zdrowia powinni monitorować pacjentów pod kątem reakcji na infuzję, zagrażających życiu reakcji alergicznych (anafilaksja), neuropatii, gorączki, powikłań żołądkowo-jelitowych i zakażeń. Pacjenci powinni również być monitorowani pod kątem zespołu lizy guza (powikłanie wynikające ze śmierci wielu komórek nowotworowych w tym samym czasie), ciężkich reakcji skórnych, działań niepożądanych w płucach (toksyczność płucna) i uszkodzenia wątroby (hepatotoksyczność).

Należy zwrócić uwagę na to, iż kobiety w ciąży oraz karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Adcetris, ponieważ może to zaszkodzić rozwijającemu się płodowi, jak również nowonarodzonemu dziecku, które spożywa pokarm matki.

Seattle Genetics (firma biotechnologiczna) uzyskała pozwolenie od Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) na korzystanie z leku Adcetris.

FDA (Agencja ds. Żywności i Leków) to amerykańska instytucja rządowa, która chroni zdrowie publiczne zapewniając bezpieczeństwo i skuteczność leków i szczepionek dla ludzi i zwierząt, oraz innych produktów biologicznych stosowanych u ludzi, a także urządzeń medycznych. Agencja jest również odpowiedzialna za bezpieczeństwo żywności, kosmetyków, suplementów diety, produktów emitujących promieniowanie elektroniczne oraz za regulację wyrobów tytoniowych.

Autor: Agata Ernst

Źródła:

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.