Kabozantynib w leczeniu zaawansowanego raka tarczycy zatwierdzony przez EMA

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

24 marca lek kabozantynib (Cabometyx) został zatwierdzony przez Europejską Agencję Leków w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub rozsianego, zróżnicowanego raka tarczycy (DTC). Lek może być zastosowany w przypadku gdy pacjent nie kwalifikuje się do leczenia radioaktywnym jodem i nastąpiła u niego progresja choroby mimo zastosowania terapii systemowej. Decyzja została podjęta na podstawie pozytywnych wyników badania III fazy COSMIC-311, w którym wykazano, że kabozantynib zmniejsza ryzyko progresji nowotworu względem placebo. 

Podstawą leczenia nowotworów tarczycy jest chirurgiczne usunięcie części lub całego zajętego narządu. W większości przypadków stosuje się również uzupełniające leczenie jodem promieniotwórczym. Wyzwaniem jest się jednak leczenie zaawansowanej postaci choroby ze względu na niewielką liczbę opcji terapeutycznych jak i ograniczoną aktywność chemioterapii. 

Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO) jako pierwszą linię leczenia systemowego DTC z opornością na jod radioaktywny wskazuje leki lenwatynib lub sorafenib. W wytycznych podkreśla się jednak, że decyzja o wdrożeniu leczenia powinna być podejmowana indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od postępu choroby, rokowania, stanu chorego czy też chorób współistniejących. Leczenie lenwatynibem lub sorafenibem powinno być kontynuowane aż do progresji choroby lub wystąpienia nieakceptowalnych dla pacjenta działań niepożądanych. Jak dotąd nie został jednak ustalony złoty standard leczenie drugiej linii, dlatego wciąż trwają badania w tym zakresie. Badanie COSMIC-311 dowodzi, że jedną z możliwych opcji leczenia II linii może być kabozantynib. 

Badanie COSMIC-311

Do badania zostało włączonych 258 pacjentów chorujących na zróżnicowanego raka tarczycy opornego na leczenie jodem radioaktywnym. Jednym z warunków przystąpienia do badania była progresja choroby w trakcie lub po leczeniu co najwyżej dwoma lekami z grupy inhibitorów kinaz tyrozynowych VEGFR w tym sorafenibem lub lenwatynibem. 170 pacjentów otrzymało kabozantynib a 88 placebo. Pacjenci z grupy placebo mogli zostać przeniesieni do grupy otrzymujące kabozantynib w przypadku nastąpienia progresji. 

Mediana czasu wolnego od progresji choroby u pacjentów leczonych kabozantynibem wyniosła 11 miesięcy w porównaniu z 1.9 miesiąca w grupie placebo. Odsetek pacjentów u których zaobserwowano częściową odpowiedź na leczenie kabozantynibem, czyli zmniejszenie zmian nowotworowych, wyniósł 18%. U żadnego z pacjentów nie wystąpiła całkowita odpowiedź na leczenie. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były biegunka, zespół ręka-stopa (bolesny rumień dłoni i stóp), zmęczenie, nadciśnienie i zapalenie jamy ustnej.

Jak działa lek kabozantynib?

Kabozantynib blokuje aktywność enzymów zwanych kinazami tyrozynowymi. Są one częścią szlaków sygnałowych związanych z podziałami komórek i wzrostem nowych naczyń krwionośnych. Blokując aktywność tych enzymów w komórkach nowotworowych, lek ogranicza wzrost i rozprzestrzenianie się nowotworu.

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła:

https://www.ema.europa.eu/

https://www.annalsofoncology.org/

https://www.fda.gov/

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Zostań Podopiecznym!

Onkozbiórka

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

Zostań Podopiecznym!

jak uzyskać zniżkę na przejazd?

WAŻNE:

Zniżka dostępna jest dla pacjentów korzystających z aplikacji iTaxi i płacących za przejazd w aplikacji (podpięta karta płatnicza)

  1. Pobierz i zainstaluj  aplikację iTaxi na swoim telefonie
  2. Kod zniżkowy dla użytkowników serwisu Alivia to FUNDACJAALIVIA 
  3. Każdy użytkownik może z kodu skorzystać dowolną ilość razy
  4. Użytkownik korzystający z kodu otrzymuje rabat w wysokości 10% kwoty rachunku (max 10 PLN na jeden przejazd) 

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.