Nowe, obiecujące schematy w leczeniu raka piersi HER2+++

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Wyniki 2 fazy badania NeoSphere, opublikowane w The Lancet Oncology wskazują, że dodanie przeciwciała monoklonalnego pertuzumabu do schematu terapii: trastuzumab [Herceptyna] plus chemioterapeutyk docetaksel [Taxol], u kobiet zdiagnozowanych we wczesnym stadium raka piersi wykazującego nadekspresję receptora HER2, o połowę podniosło wskaźnik całkowitej regresji guza po czterech cyklach, czyli 12 tygodniach leczenia, w porównaniu ze schematem Herceptyna+Taxol.

Wyniki pacjentów otrzymujących pertuzumab w połączeniu z trastuzumabem były również zaskakująco dobre – odpowiedź całkowitą i wyeliminowanie guza udało się uzyskać u 17% pacjentów. To niezwykłe wyniki, biorąc pod uwagę, że w schemacie użyte zostały tylko leki celowane. Otwierają one również potencjalne możliwości leczenia pacjentów, u których nasilenie skutków ubocznych chemioterapii przeważa nad korzyściami z leczenia.

Do badania NeoSphere naukowcy włączyli 417 wcześniej nieleczonych kobiet we wczesnym stadium choroby z nadekspresją receptora HER-2. Przypisano im losowo różne schematy leczenia podane w 4 cyklach przed zabiegiem chirurgicznym. Schematy porównywane w badaniu to: docetaksel + trastuzumab, docetaksel + pertuzumab + trastuzumabem, trastuzumab + pertuzumab, pertuzumab+docetaksel.

U 46% kobiet otrzymujących nową, potrójną kombinację leków guz zniknął całkowicie. Takie wyniki uzyskało też 29% kobiet poddanych terapii trastuzumabem i docetakselem i 17% kobiet leczonych jedynie pertuzumabem + trastuzumabem. Naukowcy odnotowali, że nowa potrójna kombinacja była dobrze tolerowana przez większość pacjentów, a ryzyko wystąpienia nasilonych skutków ubocznych lub ryzyka kardiologicznego nie zwiększyło się znacznie w porównaniu z innymi schematami.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

W grupie otrzymującej tylko leki celowane mniej niż 2% kobiet zgłosiło działania niepożądane w stopniu nasilenia 3 lub wyżej. W grupach pacjentek leczonych również docetakselem – 12% i 14% kobiet zgłosiło takie objawy.