Trastuzumab derukstekan daje doskonałe rezultaty w leczeniu raka piersi, przerzutującego do mózgu

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W trakcie październikowego kongresu ESMO w Madrycie profesor Sara A. Hurvitz z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (USA) przekazała uczestnikom wyniki badania klinicznego swojego zespołu nad leczeniem pacjentek z rakiem piersi i przerzutami do mózgu trastuzumabem sprzężonym z derukstekanem (T-DXd).

Sara Hurvitz, profesor medycyny na UCLA i dyrektor onkologii piersi, w maju tego roku otrzymała nagrodę ESMO Breast Cancer Award 2023 za swoje wybitne osiągnięcia w badaniach klinicznych i laboratoryjnych nad rakiem piersi.

W wykładzie wygłoszonym na kongresie ESMO w Madrycie w październiku 2023 roku Hurvitz przedstawiła wyniki badania, które oceniało skuteczność i bezpieczeństwo trastuzumabu-derukstekanu (T-DXd), leku przeciwnowotworowego, u pacjentek z rakiem piersi z nadmierną ekspresją HER2 (HER2+) i przerzutami do mózgu w zaawansowanym stadium.

Trastuzumab derukstekan to lek zatwierdzony do leczenia pacjentów z HER2-dodatnim nieoperacyjnym rakiem piersi, dającym przerzuty do mózgu, którzy otrzymali co najmniej jedną wcześniejszą linię leczenia anty-HER2. Przedmiotem analizy, którą zaprezentowała profesor Hurvitz, były wyniki subpopulacji pacjentów z przerzutami do mózgu, którzy wzięli udział badaniach DESTINY-Breast-01, DESTINY-Breast-02 i DESTINY-Breast-03.

Uczestnicy badań DESTINY

Kryteria włączania pacjentów do badań różniły się: 

 • W badaniu DB-01 brali udział pacjenci bez objawów, leczeni miejscowo, ze stabilnymi przerzutami do mózgu.
 • W DB-02 włączano początkowo tylko pacjentów nie mających objawów, z nieleczonymi wcześniej przerzutami do mózgu. Po poprawkach w protokole wyłącznie pacjenci z leczonym bezobjawowym przerzutem do mózgu mogli wziąć udział w badaniach.Łącznie we wszystkich trzech badaniach wzięło udział 148 pacjentów z rakiem piersi z przerzutami w mózgu leczonych trastuzumabem derukstekanem oraz 83 pacjentki z rakiem piersi i przerzutami do mózgu, które były leczone inną terapią wybraną przez lekarza. W obu grupach około 60% pacjentek to chore z nawrotem choroby. W tych grupach zauważono również wyższy odsetek (ponad 90%) przerzutów w obrębie jamy brzusznej niż w przypadku nieprzerzutującego raka piersi.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Wyniki

W subpopulacji pacjentów z leczonym i stabilnym przerzutem otrzymujących leczenie Trastuzummabem derukstekanem:

 • 45,2% uzyskało całkowitą i częściową śródczaszkową odpowiedź na leczenie,
 • mediana czasu odpowiedzi to 12,3 miesiąca,
 • czas przeżycia wolny od postępu choroby w układzie nerwowym wynosił również 12,3 miesiąca.
W subpopulacji pacjentów z nieleczonym, aktywnym przerzutem otrzymujących leczenie Trastuzummabem derukstekanem:

 • 45,5% uzyskało całkowitą i częściową śródczaszkową odpowiedź na leczenie,
 • a mediana czasu odpowiedzi wyniosła 17,5 miesiąca,
 • czas przeżycia wolny od postępu choroby w układzie nerwowym to 18,5 miesiąca.
W subpopulacji porównawczej pacjentów z leczonym, stabilnym przerzutem otrzymującej leczenie wyboru lekarza:

 • 27,6% uzyskało całkowitą i częściową śródczaszkową odpowiedź na leczenie,
 • mediana czasu odpowiedzi to 11 miesięcy, 
 • a czas przeżycia wolny od postępu choroby w układzie nerwowym wyniósł 8,7 miesiąca.
W subpopulacji porównawczej pacjentów z nieleczonym, aktywnym przerzutem otrzymującej leczenie wyboru lekarza:

 • 12% uzyskało całkowitą i częściową śródczaszkową odpowiedź na leczenie,
 • mediana czasu odpowiedzi wyniosła 2,8 miesiąca,
 • a czas przeżycia wolny od postępu choroby w układzie nerwowym 4 miesiące.
Podsumowanie

Przerzuty raka piersi zlokalizowane w mózgu zmniejszały się znacząco w odpowiedzi na Trastuzumab derukstekan, w grupie porównawczej obserwowano gorszą odpowiedź.

W przypadku Trastuzumabu derukstekanu wydłużył się również czas do progresji choroby. Miejsca nowych przerzutów były podobne w obu grupach. Częstość występowania niepożądanych efektów również prezentowała się na podobnym poziomie w obu grupach. Pacjenci z grupy z przerzutami mózgu przerywali leczenie lub przechodzili na obniżoną dawkę z powodu niepożądanych efektów ubocznych równie często co pacjenci bez przerzutów.
Trastuzumab derukstekan wykazał się obiecującymi odpowiedziami u pacjentów z leczonym/stabilnym i aktywnym przerzutem mózgu.

Autorka artykułu: Martyna PiotrowskaŹródła:
Sara Hurvitz, A pooled analysis of trastuzumab deruxtecan (T-DXd) in patients (pts) with HER2-positive (HER2+) metastatic breast cancer (mBC) with brain metastases (BMs) from DESTINY-Breast (DB) -01, -02, and -03, prezentacja ustna w trakcie kongresu ESMO, Madryt, październik 2023.
377O A pooled analysis of trastuzumab deruxtecan (T-DXd) in patients (pts) with HER2-positive (HER2+) metastatic breast cancer (mBC) with brain metastases (BMs) from DESTINY-Breast (DB) -01, -02, and -03 – Annals of Oncology

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.