2014 – 2016 – Razem tworzymy ONKOMAPĘ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Portal internetowy www.onkomapa.pl umożliwia dokonywanie wielopłaszczyznowej oceny ośrodków onkologicznych oraz personelu medycznego. Pacjenci i ich bliscy mogą wypełnić on-line ankietę wyrażając własną opinię na temat danej placówki, czy lekarza oraz zapoznać się z ocenami innych chorych. Dodatkowo, system wizualizuje wahania ocen w czasie, co pozwala monitorować zachodzące zmiany.

Akcja społeczna: Razem tworzymy ONKOMAPĘ – przewodnik po przyjaznych ośrodkach onkologicznych w Polsce

Uruchomienie portalu www.onkomapa.pl rozpoczęło akcję społeczną: Razem tworzymy ONKOMAPĘ – przewodnik po przyjaznych ośrodkach onkologicznych w Polsce.
Jej celem jest aktywizacja pacjentów do zapoznawania się z wynikami pilotażowego badania oraz udziału w jego kontynuacji. Portal www.onkomapa.pl umożliwia wyrażenie swojej opinii tym, którzy nie spotkali ankietera w ośrodku. Dzięki dostępnej na portalu ankiecie, którą łatwo można wypełnić on-line, pacjenci i ich bliscy mogą podzielić się swoimi obserwacjami w domowym zaciszu, z zachowaniem pełnej anonimowości. W ten sposób, na podstawie zebranych opinii, powstaje stale aktualizowany, ogólnopolski przewodnik po najbardziej przyjaznych ośrodkach onkologicznych w Polsce.

ONKOMAPA może pomóc chorym w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru miejsca leczenia, choć należy pamiętać, że oceny zebrane na portalu są subiektywnym spojrzeniem pacjentów i nie muszą pokrywać się z obiektywną jakością leczenia i jego skutecznością. Zebrane dane pozwolą również zwrócić uwagę administracji ośrodków na istniejące problemy i nakierować na ich właściwe rozwiązania. Co roku Fundacja Alivia przyznaje symboliczne nagrody trzem najlepiej ocenionym lekarzom i placówkom.

DZIAŁAJ TERAZ!

Co czwarty z nas zachoruje na nowotwór, niemal każdy spotka się z tą chorobą wśród bliskich i przyjaciół. Dlatego nie możemy pozwolić, aby ludzie dalej

Kampanie