EQUINOX

Equinox to strategiczny, niezależny domem mediowym. Kreuje dopasowane do celów marketingowych, rozwiązania komunikacyjne. Wdraża je w życie w najbardziej efektywny możliwy sposób. Rozlicza się z efektów swoich rekomendacji. Działa szybko, w sposób całkowicie dopasowany do potrzeb Klientów, odpowiedzialnie, transparentnie, w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych.

Wsparcie strategiczne

Equinox to zespół uznanych managerów o przenikającym się wzajemnie doświadczeniu w wielu obszarach komunikacji marketingowej.
Zarządzaliśmy i współtworzyliśmy z sukcesami projekty zarówno po stronie sieciowych domów mediowych, korporacyjnych klientów, jak i najbardziej znaczących dostawców mediów. Dzięki temu na wskroś znamy potrzeby i wyzwania klienckie, potrafimy na nie skutecznie odpowiedzieć tworząc odpowiedzialne i skuteczne strategie, oparte o pełen know-how funkcjonowania i oddziaływania mediów.

Planowanie i zakup mediów

Ten obszar, to oczywiście podstawa funkcjonowania wszystkich domów mediowych. My staramy się każdy brief podnieść do rangi wyzwania, opartego o dogłębne analizy sytuacji marki, celów marketingowych, grup celowych oraz wpływu komunikacji na założone cele. Dopiero z tego procesu wynika nasza rekomendacja kanałów komunikacji oraz optymalizacja budżetowa. Sam zakup mediów nie jest dla jedynie implementacją założeń, ale kolejnym etapem, w którym na bieżąco
dbamy o maksymalizację efektywności kosztowej oraz skuteczność dotarcia.

Badania mediowe, produktowe i konsumenckie

Naszym klientom zapewniamy wsparcie w postaci pełnego portfolio niezbędnych i w wielu przypadkach unikalnych narzędzi mediowych i marketingowych.
Badamy i analizujemy nie tylko dopasowanie i efektywność kanałów komunikacji, ale także skuteczność kreacji, kondycję i postrzeganie marek, wpływ inwestycji na pozycję rynkową.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Budowa i prowadzenie modeli efektywnościowych

Za pomocą zaawansowanych modeli ekonometrycznych wyjaśniamy jakie są zależności pomiędzy czynnikami zewnętrznymi i elementami marketing-mixu, a sprzedażą. W modelach prognostycznych przewidujemy efekty działań marketingowych i w zależności od celów, dostosowujemy narzędzia komunikacji,
intensywność i sezonowość aktywności.

Zostań naszym partnerem!

Wiemy jak sprawnie i profesjonalnie budować relacje oraz wspólnie realizować projekty. Chętnie podzielimy się wiedzą na temat społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz pokażemy jakie korzyści może przynieść komercyjnym firmom. Zapoznaj się z naszą ofertą!