EQUINOX

Equinox to strategiczny, niezależny domem mediowym. Kreuje dopasowane do celów marketingowych, rozwiązania komunikacyjne. Wdraża je w życie w najbardziej efektywny możliwy sposób. Rozlicza się z efektów swoich rekomendacji. Działa szybko, w sposób całkowicie dopasowany do potrzeb Klientów, odpowiedzialnie, transparentnie, w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych.

Wsparcie strategiczne

Equinox to zespół uznanych managerów o przenikającym się wzajemnie doświadczeniu w wielu obszarach komunikacji marketingowej.
Zarządzaliśmy i współtworzyliśmy z sukcesami projekty zarówno po stronie sieciowych domów mediowych, korporacyjnych klientów, jak i najbardziej znaczących dostawców mediów. Dzięki temu na wskroś znamy potrzeby i wyzwania klienckie, potrafimy na nie skutecznie odpowiedzieć tworząc odpowiedzialne i skuteczne strategie, oparte o pełen know-how funkcjonowania i oddziaływania mediów.

Planowanie i zakup mediów

Ten obszar, to oczywiście podstawa funkcjonowania wszystkich domów mediowych. My staramy się każdy brief podnieść do rangi wyzwania, opartego o dogłębne analizy sytuacji marki, celów marketingowych, grup celowych oraz wpływu komunikacji na założone cele. Dopiero z tego procesu wynika nasza rekomendacja kanałów komunikacji oraz optymalizacja budżetowa. Sam zakup mediów nie jest dla jedynie implementacją założeń, ale kolejnym etapem, w którym na bieżąco
dbamy o maksymalizację efektywności kosztowej oraz skuteczność dotarcia.

Badania mediowe, produktowe i konsumenckie

Naszym klientom zapewniamy wsparcie w postaci pełnego portfolio niezbędnych i w wielu przypadkach unikalnych narzędzi mediowych i marketingowych.
Badamy i analizujemy nie tylko dopasowanie i efektywność kanałów komunikacji, ale także skuteczność kreacji, kondycję i postrzeganie marek, wpływ inwestycji na pozycję rynkową.

Budowa i prowadzenie modeli efektywnościowych

Za pomocą zaawansowanych modeli ekonometrycznych wyjaśniamy jakie są zależności pomiędzy czynnikami zewnętrznymi i elementami marketing-mixu, a sprzedażą. W modelach prognostycznych przewidujemy efekty działań marketingowych i w zależności od celów, dostosowujemy narzędzia komunikacji,
intensywność i sezonowość aktywności.

Zostań naszym partnerem!

Wiemy jak sprawnie i profesjonalnie budować relacje oraz wspólnie realizować projekty. Chętnie podzielimy się wiedzą na temat społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz pokażemy jakie korzyści może przynieść komercyjnym firmom. Zapoznaj się z naszą ofertą!