KRS 0000358654

EQUINOX

Equinox to strategiczny, niezależny domem mediowym. Kreuje dopasowane do celów marketingowych, rozwiązania komunikacyjne. Wdraża je w życie w najbardziej efektywny możliwy sposób. Rozlicza się z efektów swoich rekomendacji. Działa szybko, w sposób całkowicie dopasowany do potrzeb Klientów, odpowiedzialnie, transparentnie, w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych.

Wsparcie strategiczne

Equinox to zespół uznanych managerów o przenikającym się wzajemnie doświadczeniu w wielu obszarach komunikacji marketingowej.
Zarządzaliśmy i współtworzyliśmy z sukcesami projekty zarówno po stronie sieciowych domów mediowych, korporacyjnych klientów, jak i najbardziej znaczących dostawców mediów. Dzięki temu na wskroś znamy potrzeby i wyzwania klienckie, potrafimy na nie skutecznie odpowiedzieć tworząc odpowiedzialne i skuteczne strategie, oparte o pełen know-how funkcjonowania i oddziaływania mediów.

Planowanie i zakup mediów

Ten obszar, to oczywiście podstawa funkcjonowania wszystkich domów mediowych. My staramy się każdy brief podnieść do rangi wyzwania, opartego o dogłębne analizy sytuacji marki, celów marketingowych, grup celowych oraz wpływu komunikacji na założone cele. Dopiero z tego procesu wynika nasza rekomendacja kanałów komunikacji oraz optymalizacja budżetowa. Sam zakup mediów nie jest dla jedynie implementacją założeń, ale kolejnym etapem, w którym na bieżąco
dbamy o maksymalizację efektywności kosztowej oraz skuteczność dotarcia.

Badania mediowe, produktowe i konsumenckie

Naszym klientom zapewniamy wsparcie w postaci pełnego portfolio niezbędnych i w wielu przypadkach unikalnych narzędzi mediowych i marketingowych.
Badamy i analizujemy nie tylko dopasowanie i efektywność kanałów komunikacji, ale także skuteczność kreacji, kondycję i postrzeganie marek, wpływ inwestycji na pozycję rynkową.

Budowa i prowadzenie modeli efektywnościowych

Za pomocą zaawansowanych modeli ekonometrycznych wyjaśniamy jakie są zależności pomiędzy czynnikami zewnętrznymi i elementami marketing-mixu, a sprzedażą. W modelach prognostycznych przewidujemy efekty działań marketingowych i w zależności od celów, dostosowujemy narzędzia komunikacji,
intensywność i sezonowość aktywności.

Zostań naszym partnerem!

Wiemy jak sprawnie i profesjonalnie budować relacje oraz wspólnie realizować projekty. Chętnie podzielimy się wiedzą na temat społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz pokażemy jakie korzyści może przynieść komercyjnym firmom. Zapoznaj się z naszą ofertą!

Nasza wizja

Zmienić złośliwego raka w łagodną chorobę

Wierzymy, że przyjdzie dzień, kiedy nawet zaawansowany rak stanie się całkowicie wyleczalny, a jego okrutny charakter będzie tylko wspomnieniem, tak jak cholery, dżumy i wielu innych, początkowo śmiertelnych i strasznych dla ludzkości schorzeń.

Wspierać polską onkologię i służbę zdrowia

Alivia prowadzi działania rzecznicze, zwracając uwagę decydentów na problemy polskiej onkologii i skłaniając do wprowadzania zmian, korzystnych dla pacjentów onkologicznych.

Edukować, uświadamiać, reprezentować

To wiedza zmienia niemożliwe w możliwe. Dlatego dbamy, by być na bieżąco i dostarczać nowości ze światowej onkologii w przystępny sposób. Każdy dzień opóźnienia w diagnozie wiąże się z ryzykiem braku możliwości skutecznego leczenia.

Dostarczać praktyczne narzędzia dla pacjenta

Dążymy do tego, by zapewnić ludziom chorym na raka narzędzia, dzięki którym będą mogli odważnie korzystać ze zdobyczy światowej medycyny i wygrywać z chorobą każdego dnia.

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.