Fundacja BNP Paribas

Fundacja BGŻ BNP Paribas istnieje od 2006 roku i realizuje zadania wynikające z odpowiedzialności społecznej Banku BGŻ BNP Paribas. Poprzez programy autorskie i współpracę z organizacjami eksperckimi wyrównuje szanse edukacyjne, zapobiega wykluczeniu grup defawaryzowanych i znajdujących się trudnej sytuacji, a także wspiera budowę kapitału społecznego i rozwój organizacji obywatelskich w lokalnych środowiskach.

Zostań naszym partnerem!

Wiemy jak sprawnie i profesjonalnie budować relacje oraz wspólnie realizować projekty. Chętnie podzielimy się wiedzą na temat społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz pokażemy jakie korzyści może przynieść komercyjnym firmom. Zapoznaj się z naszą ofertą!