FUNDACJA WATCH HEALTH CARE (WHC)

Fundacja Watch Health Care (WHC) powstała w 2010 roku. Inspiracją do jej powstania była narastająca w Polsce dysproporcja pomiędzy zawartością koszyka świadczeń, a wielkością środków finansowych gromadzonych w ramach składki na ubezpieczenie zdrowotne i przeznaczanych na podstawowe świadczenia zdrowotne. Skutkiem tej dysproporcji jest ograniczenie lub pozbawienie chorych dostępu do podstawowych świadczeń zdrowotnych. Misją Fundacji WHC jest dostarczenie możliwie szerokiej, kompletnej i opartej na naukowych podstawach informacji do jakich świadczeń i procedur medycznych można spodziewać się ograniczeń w dostępie (uciążliwych kolejek). Na stronie internetowej Fundacji prowadzona jest ewidencja świadczeń zdrowotnych i procedur medycznych, do których dostęp dla pacjentów jest znacznie utrudniony. Ograniczenia dostępu, takie jak kolejki do podstawowych świadczeń zgłaszane są przez pacjentów, świadczeniodawców a nawet pracowników instytucji w obszarze ochrony zdrowia. Ewidencja prowadzona przez Fundację WHC służy przede wszystkim chorym, którzy pomimo opłacania składki na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne czują się poszkodowani, ponieważ w wyniku długich kolejek do podstawowych świadczeń są zmuszeni do korzystania ze służby zdrowia „prywatnie”.

Zostań naszym partnerem!

Wiemy jak sprawnie i profesjonalnie budować relacje oraz wspólnie realizować projekty. Chętnie podzielimy się wiedzą na temat społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz pokażemy jakie korzyści może przynieść komercyjnym firmom. Zapoznaj się z naszą ofertą!