SAAMBA

Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu PW (SAAMBA) powstało w 1993 r. Twórcom przyświecała idea stworzenia organizacji, która promowałaby prestiż Szkoły, integrowała środowisko absolwentów i tworzyłaby reprezentację absolwentów w kręgach biznesowych. Była to pierwsza organizacja zrzeszająca absolwentów MBA w Polsce i jest ona obecnie największą organizacją tego typu, gdyż naszymi członkami są praktycznie wszyscy studenci i absolwenci Szkoły Biznesu.
Przełomowy dla SAAMBA okazał się rok 2011. Funkcję Prezesa Zarządu objęła Małgorzata Drzewiecka, wówczas manager w firmie Accenture, która przy pomocy nowego Zarządu składającego się z osób zaangażowanych w życie Szkoły Biznesu a jednocześnie piastujących odpowiedzialne stanowiska w międzynarodowych korporacjach, stworzyła nową, świeżą wizję i strategię dla Stowarzyszenia. Ma ono obecnie na celu nie tylko budowę zaawansowanej platformy biznesowego networkingu, ale również udzielanie swoim członkom realnego i systematycznego wsparcia poprzez serie szkoleń prowadzonych przez najwyższej klasy praktyków. W ten sposób, dzięki inicjatywie SAAMBA, absolwenci MBA regularnie otrzymują wiedzę z najwyższej półki, nie tracąc intelektualnego kontaktu ze Szkołą nawet wiele lat po jej ukończeniu.
Zarząd SAAMBA regularnie informuje swoich członków o wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, poprzez portal i listę dyskusyjną, a ponadto wydaje okresowy newsletter. Za pomocą stronyhttp://saamba.org.pl, oprócz wymiany informacji, umożliwia absolwentom i studentom wzajemne kontakty, uaktualnianie informacji o sobie, udostępniamy galerię roczników, forum i listy dyskusyjne – również dla poszczególnych roczników i grup tematycznych, umożliwia dostęp do informacji o imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie i Szkołę Biznesu, ułatwia dostęp do interesujących linków oraz udostępniamy platformę współpracy biznesowej między absolwentami oraz oferty pracy kierowane przez i do absolwentów. Stowarzyszenie nawiązało z działami HR wielu firm stałą współpracę przy rekrutacji kadr i szkoleniach.
Stowarzyszenie organizuje szereg cyklicznych imprez: Business Mixers, Wigilię, Bal Karnawałowy oraz okazjonalne wyjazdy integracyjne i rekreacyjne.
Stowarzyszenie buduje wspólną tożsamość, profesjonalny i prestiżowy wizerunek oraz tworzy społeczność absolwentów tej samej uczelni, czyli ludzi, którzy po prostu pomagają sobie nawzajem, zwłaszcza w trudnych czasach i w potrzebie oraz wbrew powszechnemu przekonaniu, że liczyć można wyłącznie na siebie. Jednocześnie prowadzi działalność społeczną, angażując się w publiczne działania charytatywne i edukacyjne, wierząc w ogólnospołeczny charakter misji wszystkich absolwentów MBA.
W trakcie dorocznego spotkania świątecznego SAAMBA, 5 grudnia 2012 roku, z inicjatywy Zarządu została zorganizowana kwesta charytatywna na rzecz Fundacji Alivia. Darowizny zebrane w trakcie kwesty zasiliły program Skarbonki, który umożliwia finansowanie przez fundację terapii, diagnostyki oraz artykułów medycznych chorym na nowotwory złośliwe.

Zostań naszym partnerem!

Wiemy jak sprawnie i profesjonalnie budować relacje oraz wspólnie realizować projekty. Chętnie podzielimy się wiedzą na temat społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz pokażemy jakie korzyści może przynieść komercyjnym firmom. Zapoznaj się z naszą ofertą!