SOT

Społeczny Operator Telekomunikacyjny to inicjatywa operatora TelePolska sp. z o.o. SOT przeznacza specjalną część dochodów na cele charytatywne. Oferuje nowoczesne usługi głosowe i internetowe.
TelePolska, chcąc dzielić się swoim sukcesem, stworzyła unikalną ofertę, dzięki której przekazywanie wsparcia na rzecz najbardziej potrzebujących staje się jeszcze bardziej proste i dostępne szerokiemu gronu osób. Społeczny Operator Telekomunikacyjny zobowiązuje się przeznaczać specjalną część dochodów z rachunku Abonenta na cele charytatywne. Klient sam wybiera cel i organizację, którą pragnie wspierać. Nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Otrzymuje gwarancję przejrzystości rozliczeń i pewność, że pomoc dotrze do potrzebujących. Priorytetem w kształtowaniu oferty SOT są przede wszystkim: korzyści dla Klienta i przekazanie wsparcia na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Nasza Misja
Pragniemy być dla odbiorców usług telekomunikacyjnych rzetelnym partnerem, dla pracowników atrakcyjnym pracodawcą i wartościowym członkiem społeczności lokalnej. SOT przeznacza specjalną część dochodów z rachunków swoich Klientów na cele charytatywne, nie obciążając za to działanie żadnymi opłatami swoich Abonentów.
Wizja
Dążymy do tego, by być wyjątkowym operatorem na rynku telekomunikacyjnym. SOT to Telefonia Dobrych Ludzi, gdyż wartością, która nas wyróżnia jest odpowiedzialność społeczna i pomoc potrzebującym. Razem z naszymi Klientami dbamy o społeczeństwo.
Cele
Naszym nadrzędnym celem jest stałe zwiększanie środków finansowych przeznaczonych na pomoc potrzebującym. Dążymy do niego pozyskując nowych Klientów i współpracując z wybranymi Organizacjami Pożytku Publicznego.

Zostań naszym partnerem!

Wiemy jak sprawnie i profesjonalnie budować relacje oraz wspólnie realizować projekty. Chętnie podzielimy się wiedzą na temat społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz pokażemy jakie korzyści może przynieść komercyjnym firmom. Zapoznaj się z naszą ofertą!