Lepsze rokowania u pacjentów z rakiem jelita grubego z mutacją BRAF V600E

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Na tegorocznej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) opublikowano zaktualizowane wyniki badania klinicznego BEACON CRC. Wykazano w nim, że enkorafenib w skojarzeniu z cetuksymabem podany w drugiej lub trzeciej linii leczenia zaawansowanego raka jelita grubego z mutacją V600E w genie BRAF wydłuża życie pacjentów i poprawia odpowiedź na leczenie. 

Mutacja V600E w genie BRAF występuje u około 10% pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego. Jej obecność wiąże się z gorszymi rokowaniami – po niepowodzeniu pierwszej linii leczenia czas przeżycia pacjentów wynosi średnio od 4 do 6 miesięcy. 

Na czym polegało i jakie były wyniki badania BEACON CRC?

Do badania zostało włączonych 665 pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego z mutacją V600E w genie BRAF, którzy wykazywali prawidłową lub nieznacznie ograniczoną sprawność – stopień 0 lub 1 według skali ECOG. U 66% pacjentów przed włączeniem do badania nastąpiła progresja choroby po zastosowaniu pierwszej linii leczenia, a u 34% – po dwóch. 47% pacjentów miało przerzuty do co najmniej 3 narządów. 224 pacjentów zostało przydzielonych do grupy otrzymującej enkorafenib, cetuksymab i binimetynib, a 220 enkorafenib i cetuksymab. 221 pacjentów stanowiło grupę kontrolną otrzymującą cetuksymab i irynotekan lub cetuksymab i FOLFIRI.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Mediana czasu przeżycia wyniosła 9.3 miesięcy zarówno w przypadku pacjentów otrzymujących terapię złożoną z trzech (enkorafenib, cetuksymab, binimetynib) jak i dwóch leków (enkorafenib, cetuksymab), w porównaniu z 5.9 miesiącami w przypadku pacjentów z grupy kontrolnej. Odpowiedź na terapię trzema lekami wykazało 26.8% pacjentów, dwoma – 19.5%, w porównaniu z 1.8% pacjentów z grupy kontrolnej. Wydłużeniu uległ również czas wolny od progresji na korzyść badanych leków. 

Pacjenci przyjmujący enkorafenib i cetuksymab z lub bez binimetynibu mieli o 45-46% mniejsze ryzyko pogorszenia jakości życia. Najczęściej pojawiającymi się działaniami niepożądanymi wynikającymi ze stosowania enkorafenibu, cetuksymabu i binimetynibu były: biegunka, trądzikowe zapalenie skóry, mdłości, wymioty, zmęczenie, bóle brzucha, zmniejszenie apetytu, zaparcia, suchość skóry, gorączka, wysypka.

Jak działa i w jakim celu stosuje się enkorafenib i cetuksymab?

Enkorafenib jest inhibitorem kinazy RAF (BRAF, CRAF), która jest częścią szlaku sygnałowego MAPK. Reguluje on funkcje komórki poprzez kontrolę proliferacji, różnicowania i apoptozy. W dotychczas przeprowadzonych badaniach wykazano, że zablokowanie jedynie wadliwego białka BRAF skutkuje wzmożoną aktywacją EGFR (receptor naskórkowego czynnika wzrostu), co również prowadzi do aktywacji szlaków sygnałowych prowadzących do niekontrolowanego rozrostu i podziałów komórek nowotworowych. Skojarzenie enkorafenibu z cetuksymabem – przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciw EGFR – poprawia więc skuteczność przeciwnowotworową. 

Binimetynib jest inhibitorem kinazy MEK. Hamuje więc ten sam szlak sygnałowy co enkorafenib, co potencjalnie odpowiada za silniejsze działanie przeciwnowotworowe oraz zapobiega rozwojowi oporności na leczenie.

2 czerwca 2020 wskazania do stosowania leku Braftovi® (enkorafenib) w skojarzeniu z Erbitux® (cetuksymab) zostały rozszerzone przez EMA o przypadki rozsianego raka jelita grubego z mutacją V600E  w genie BRAF.

Czy enkorafenib i cetuksymab są dostępne dla polskich pacjentów?

Cetuksymab jest refundowany przez NFZ w ramach programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego”*, jednakże kryterium wykluczającym jest obecność mutacji BRAF V600E. Leczenie enkorafenibem nie jest refundowane przez NFZ. 

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła:

Kopetz, Scott, et al. “Encorafenib, binimetinib, and cetuximab in BRAF V600E–mutated colorectal cancer.” New England Journal of Medicine (2019)

https://meetinglibrary.asco.org/record/185472/abstract

https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/jco.2020.38.4_suppl.8

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/braftovi

*Lista placówek medycznych oferująca ten program lekowy dostępna na portalu www.onkomapa.pl

Wszystkie prawa do materiałów dostępnych na stronie są zastrzeżone. Kopiowanie zawartości wymaga zgody Fundacji.
Przeczytaj treść noty prawnej.Struktura i układ graficzny serwis internetowy stanowią wyłączną własność Fundacji Onkologicznej ALIVIA oraz podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03). Jakiekolwiek drukowanie lub kopiowanie informacji, tekstów, zdjęć, innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji Onkologicznej ALIVIA jest zabronione. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zmieszczone w serwisie internetowym stanowią zarejestrowane znaki towarowe zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Zostań podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.