Nowe leki w leczeniu III rzutu pacjentów z rozsianym rakiem piersi

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Amerykańskie FDA (Food and Drug Administration) – zatwierdziła erbulinę, jako lek dla pacjentów z rozsianym stadium raka piersi, których choroba postąpiła pomimo wcześniejszego leczenia co najmniej dwoma rzutami chemioterapii opartej na antracyklinach i taksanach.

Eribulina (Halaven, Eisai) to syntetyczna forma aktywnej chemioterapeutycznie substancji, otrzymywanej z gąbki morskiej Halichondria okadai, która może spowalniać przyrost komórek rakowych. FDA zatwierdziło lek w oparciu o wyniki z III fazy badania EMBRACE, które zostały zaprezentowane na dorocznym spotkaniu ASCO w czerwcu 2010.

Próby objęły 762 pacjentów z rozsianym rakiem piersi, którzy przeszli co najmniej dwa rzuty chemioterapii. Pacjenci zostali przydzieleni losowo do dwóch grup w stosunku 2:1: w pierwszej zastosowano erbulinę w dawce 1,4 mg/m2, w drugiej jedną z terapii wybraną przez lekarza: monoterapię innym cytostatykiem, terapię hormonalną lub terapię biologiczną.

Mediana przeżycia OS (overall survival) w grupie leczonej erbuliną wyniosła 12,13 miesiąca w porównaniu do 10,65 miesiąca w grupie leczonej inną, wybraną przez lekarza metodą. Mediana czasu do progresji choroby PFS (progression-free survival) wyniosła 3,7 miesiąca dla pacjentów leczonych erbuliną w porównaniu do 2,3 miesiąca dla grupy leczonej innymi terapiami. Ogólny wskaźnik odpowiedzi wyniósł 12% dla erbuliny  i 5% dla innych terapii wybranych przez lekarza.

Najczęściej występującymi efektami ubocznymi wskazanymi przez kobiety w grupie eksperymentalnej były neutropenia, niedokrwistość, leukopenia, łysienie, zmęczenie, nudności, osłabienie, neuropatia obwodowa i zaparcia.

Dla kobiet z zaawansowaną, agresywną forma raka, które odbyły już kilka terapii, możliwości leczenia są ograniczone  a jego skuteczność również pozostawia wiele do życzenia. Dlatego tak ważne są kolejne postępy w badaniach nad nowymi, skutecznymi rozwiązaniami.

Inne terapie zaakceptowane przez FDA, stosowane w leczeniu rozsianego, nawracającego raka piersi obejmują takie leki jak:

  • kapecytabina (Xeloda, Roche), dla pacjentów opornych na chemioterapie opartą na paklitakselu (Taxol) i antracyklinach,
  • ixabepilone (Ixempra, Bristol-Myers Squibb) dla pacjentów z rozsianym stadium choroby i progresji po antracyklinach, taksanach i kapecytabinie,
  • ixabepilone w połączeniu z kapecytabiną dla pacjetów z rozsianym stadium choroby i progresją po chemioterapii opartej na antracyklinach i taksanach.

Źródło:

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.