Przerzuty nowotworowe: leczenie i rokowania

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń związanych z nowotworami są przerzuty, które stanowią wyzwanie dla lekarzy i pacjentów. W tym artykule poradnikowym omówimy kluczowe aspekty związane z przerzutami nowotworowymi, od ich objawów, przez rokowania, aż po możliwości leczenia.

Co to są przerzuty nowotworowe?

Przerzuty nowotworowe powstają, gdy komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się z pierwotnego miejsca do innych obszarów organizmu. Mamy wówczas do czynienia z rakiem przerzutującym, a proces tworzenia przerzutów to metastaza. W wielu przypadkach jest on również określany jako rak w IV stadium rozwoju. Identyfikacja ewentualnych przerzutów jest niezwykle ważna, ponieważ wpływa na rokowanie i sposób leczenia pacjenta.

Komórki tworzące przerzut są pod względem biologicznym podobne do komórek raka pierwotnego. Nie pochodzą z komórek narządu, w którym przerzut został wykryty. Analizując wyniki badań molekularnych, lekarze mogą określić źródło komórek rakowych.

Rak przerzutowy nosi taką samą nazwę jak rak pierwotny. Na przykład rak piersi, który rozprzestrzenił się do płuc, jest rakiem piersi z przerzutami, a nie rakiem płuc. Jest on leczony jako rak piersi w stadium IV, a nie jako rak płuc.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Czasami, w przypadku diagnozy raka z przerzutami, lekarze nie są w stanie określić pierwotnego ogniska. Ten typ raka określany jako przerzuty bez ogniska pierwotnego lub rak o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym (ang. CUP, carcinoma of unknown primary).

Po jakim czasie rak daje przerzuty?

Niektóre nowotwory rozwijają przerzuty we wczesnym stadium, podczas gdy inne mogą przez długi czas pozostawać bezobjawowe. Jednak pewne typy nowotworów są znane z tendencji do szybkiego rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych poza pierwotne miejsce ich występowania.

Regularne badania przesiewowe pomogą we wczesnym wykrywaniu ewentualnych przerzutów, co z kolei umożliwia szybszą reakcję i skuteczne leczenie. Monitoruj stan swojego zdrowia przez cały czas, nawet po zakończeniu leczenia pierwotnego nowotworu. W razie pojawienia się niepokojących objawów, takich jak ból, zmiany w funkcjonowaniu organizmu czy utrata masy ciała, niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem.

Zwykle komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się w organizmie w kilku etapach:

  • naciekanie pobliskiej tkanki, 
  • przemieszczanie się za pośrednictwem najbliższych węzłów chłonnych lub naczyń krwionośnych, 
  • przemieszczanie się przez układ limfatyczny i krwiobieg do innych części ciała, 
  • zatrzymanie się w małych naczyniach krwionośnych w odległej lokalizacji, 
  • inwazja ścian naczyń krwionośnych i przemieszczenie się do otaczającej tkanki, 
  • wzrost w tkance, powodujący utworzenie małego guza i powstawanie nowych naczyń krwionośnych (angiogeneza), które odżywiają nowotwór. 
W większości przypadków rozprzestrzeniające się komórki nowotworowe umierają w pewnym momencie tego procesu. Jednak jeśli warunki temu sprzyjają, niektóre z nich są w stanie wytworzyć nowe guzy w innych częściach ciała. Przerzutowe komórki nowotworowe mogą również pozostawać nieaktywne w odległym miejscu przez wiele lat.

Gdzie mogą wystąpić przerzuty?

Rak może rozprzestrzenić się na prawie każdą część ciała. Różne rodzaje raka mogą częściej przerzutować do określonych, charakterystycznych dla rodzaju raka narządów. Najczęściej pojawiają się przerzuty do kości, wątroby, płuc, mózgu, węzłów chłonnych, a także innych narządów, takich jak otrzewna czy kręgosłup. Poniższa lista przedstawia najczęstsze miejsca przerzutów, nie uwzględniając węzłów chłonnych, w przypadku niektórych często występujących nowotworów:


Tab. 1. Najczęstsze miejsca rozprzestrzeniania się raka.

Typ rakaGłówne miejsca tworzenia przerzutów
Rak pęcherza moczowegoKości, wątroba, płuca
Rak piersiKości, mózg, wątroba, płuca
Rak jelita grubegoWątroba, płuca, otrzewna
Rak nerkiNadnercze, kości, mózg, wątroba, płuco
Rak płucNadnercza, kości, mózg, wątroba, drugie płuco
CzerniakKości, mózg, wątroba, płuca, skóra, mięśnie
Rak jajnikaWątroba, płuca, otrzewna
Rak trzustkiWątroba, płuca, otrzewna
Rak prostatyNadnercza, kości, wątroba, płuca
Rak odbytuWątroba, płuca, otrzewna
Rak żołądkaWątroba, płuca, otrzewna
Rak tarczycyKości, wątroba, płuca
Rak macicyKości, wątroba, płuca, otrzewna, pochwa

Przerzuty do kości

Przerzuty do kości mogą być przyczyną bólu, ograniczenia ruchomości i innych objawów związanych z naruszeniem struktury kości.

Przerzuty do wątroby

Przerzuty do wątroby mogą powodować żółtaczkę, ból brzucha i inne objawy związane z zaburzeniem funkcji wątroby.

Przerzuty do mózgu

Przerzuty do mózgu mogą objawiać się bólami głowy, zaburzeniami widzenia, zmianami zachowań i funkcji poznawczych.

Przerzuty do węzłów chłonnych

Przerzuty do węzłów chłonnych mogą być groźne, ponieważ wpływają na funkcjonowanie układu limfatyczny, który odgrywa rolę w obronie organizmu przed infekcjami oraz może brać udział w rozsiewaniu przerzutów do innych narządów.

Objawy przerzutów raka

Objawy przerzutów mogą być zróżnicowane i zależą od ich wielkości i lokalizacji. Mogą obejmować ból, zmiany w funkcjonowaniu narządu docelowego, utratę wagi, zmęczenie, czy problemy z układem pokarmowym. Jednak przerzuty nie zawsze muszą dawać jakiekolwiek objawy.

Niektóre typowe objawy raka z przerzutami obejmują:

  • ból i złamania, gdy rak rozprzestrzenił się do kości, 
  • ból głowy, drgawki lub zawroty głowy, gdy rak rozprzestrzenił się do mózgu, 
  • duszność, gdy rak rozprzestrzenił się do płuc, 
  • żółtaczkę lub obrzęk brzucha, gdy rak rozprzestrzenił się na wątrobę. 

Czy przerzuty bolą?

Ból związany z przerzutami może być zmienny. Niektórzy pacjenci doświadczają bólu, podczas gdy inni mogą być asymptomatyczni. Ważne jest monitorowanie wszelkich zmian w samopoczuciu i natychmiastowe informowanie lekarza o ewentualnych dolegliwościach. Ból nowotworowy można bowiem leczyć.

Czy przerzuty są wyleczalne? Jakie są rokowania?

Rokowania dotyczące nowotworów rozsianych są zwykle gorsze niż w przypadku nowotworu zlokalizowanego. Wiele zależy od rodzaju nowotworu, umiejscowienia przerzutów oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta, więc trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy przerzuty można wyleczyć.

Dla większości nowotworów rozsianych istnieją skuteczne metody leczenia, takie jak chemioterapia, radioterapia, immunoterapia. Często celem leczenia raka z przerzutami jest kontrola poprzez zatrzymanie lub spowolnienie wzrostu.

Niektórzy chorzy mogą żyć latami z rozsianym rakiem, który jest dobrze kontrolowany. Inne metody leczenia mogą poprawić jakość życia poprzez złagodzenie objawów. Ten rodzaj opieki nazywany jest opieką paliatywną i może być świadczony w dowolnym momencie leczenia raka.

Wybór odpowiedniej terapii zależy od rodzaju pierwotnego nowotworu, miejsca jego rozprzestrzeniania się, przebytych w przeszłości terapii i ogólnego stanu zdrowia. Aby dowiedzieć się o możliwościach leczenia, znajdź swój typ nowotworu w naszej bazie wiedzy o raku.

Diagnostyka przerzutów raka

Mamy dostęp do różnych badań diagnostycznych, takie jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pozytonową emisyjną tomografię(PET) czy badania krwi, które są wykorzystywane do wykrywania przerzutów. Lekarz onkolog wskaże właściwą ścieżkę postępowania.

Podsumowanie

Przerzuty nowotworowe stanowią wyzwanie dla pacjentów i lekarzy. Świadomość objawów, regularne badania kontrolne i współpraca zespołu medycznego są kluczowe dla skutecznej terapii. Możesz skorzystać również z bazy edukacyjnej naszej fundacji lub uzyskać wsparcie w pozyskaniu funduszy na leczenie raka. Dowiedz się więcej.Autorka: Martyna Piotrowska

Źródła:
Metastatic Cancer: When Cancer Spreads – NCI
Metastasis: How Cancer Spreads – NCI
Survivorship for Individuals Living With Advanced and Metastatic Cancers: National Cancer Institute Meeting Report – PMC (nih.gov)

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.