Pembrolizumab w leczeniu czerniaka – przed czy po operacji?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Na tegorocznej konferencji Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) zaprezentowano wyniki badania SWOG S1801 nad zastosowaniem pembrolizumabu w leczeniu miejscowo zaawansowanego czerniaka. Stosowanie tego leku jest obecnie zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA) po chirurgicznym usunięciu czerniaka. Przedstawione wynika badania SWOG S1801 sugerują jednak, że terapia pembrolizumabem daje lepszy efekt, gdy jest włączona przed leczeniem chirurgicznym. Choć obecnie brakuje danych, czy różnice te będą miały również przełożenie na całkowity czas przeżycia pacjentów, wyniki badania SWOG S1801 są obiecujące i mogą w przyszłości doprowadzić do zmiany standardów leczenia.

Decyzja o dopuszczeniu stosowania pembrolizumabu w leczeniu miejscowo zaawansowanego czerniaka została wydana na podstawie wyników badania KEYNOTE-716. Wykazano w nim, że pembrolizumab zastosowany adjuwantowo zmiejsza ryzyko nawrotu choroby. Po niemal 21 miesiącach nawrót choroby nastąpił u 15% pacjentów otrzymujących po operacji pembrolizumab w porównaniu z 24% w grupie placebo.

Badanie SWOG S1801

W badaniu wzięło udział 313 pacjentów z miejscowo zaawansowanym czerniakiem w stadium IIIB oraz operacyjnym w stadium IV. 154 pacjentów zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej immunoterapię neoadjuwantową (3 cykle przed operacją i 15 cykli po operacji), a 159 – adjuwantową (18 cykli po operacji)

Odsetek pacjentów u których po 24 miesiącach nie doszło do progresji choroby lub śmierci wyniósł 72% w grupie otrzymującej pembrolizumab w ujęciu neoadjuwantowym w porównaniu z 49% w przypadku podania adjuwantowego. Badanie trwa zbyt krótko, by określić medianę całkowitego czasu przeżycia. Po niemal 15 miesiącach trwania obserwacji zmarło 14 pacjentów w grupie neoadjuwantowej i 22 pacjentów w grupie adjuwatowej.

Załóż zbiórkę na 1,5% podatku!

Pokryj koszty leków, badań, prywatnych konsultacji oraz dojazdów. Nie ma żadnego haczyka!

Mimo tego, że wstępne wyniki badania SWOG S1801 są pozytywne, potrzebne są dalsze badania aby móc ustalić właściwe leczenie pacjentów z czerniakiem o dużym ryzyku nawrotu choroby. Konieczne jest bowiem ustalenie m.in. optymalnego czasu trwania immunoterapii po operacji czy też skuteczności połączenia dwóch immunoterapeutyków – przeciwciał anty-CTLA-4 i anty-PD-1.

Jak działa lek pembrolizumab?

Pembrolizumab jest przeciwciałem monoklonalnym, które wiąże się z receptorem programowanej śmierci komórki 1 (PD-1). Znajduje się on na powierzchni komórek układu odpornościowego. Na powierzchni komórek nowotworowych znajdują się natomiast białkowe ligandy PD-L1 i PD-L2. Skutkiem połączenia się PD-L1 lub PD-L2 z receptorem PD-1 jest hamowanie odpowiedzi immunologicznej wobec rozwijającego się nowotworu. Uniemożliwienie takiego połączenia przez pembrolizumab prowadzi do wzmocnienia przeciwnowotworowej odpowiedzi układu odpornościowego.

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła:

ESMO 2022 Congress Presentation LBA6: Neoadjvuant versus adjuvant pembrolizumab for resected stage III-IV melanoma (SWOG S1801)

www.ema.europa.eu

www.thelancet.com

Zapisz się, aby otrzymywać najświeższe informacje ze świata onkologii!

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.