Додаток LikarPL допоможе під час візитів до лікаря | Aplikacja LikarPL pomoże w czasie wizyt lekarskich

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Міністерство Охорони Здоров’я зробило доступний додаток  LikarPL, який полегшить  консультації лікарів для громадян України. Уможливить комунікацію між пацієнтом і лікарем, що не говорить українською мовою. 

Додаток складається з двох модулів – для пацієнта та для лікаря. 

У розділі для пацієнта знаходиться спеціальна форма, до якої слід вписати основні дані про стан здоров’я. Це дозволить лікарю підготуватися до медичної консультації. Анкету можна заповнити на комп’ютері або телефоні, вона доступна українською, російською, польською та англійською мовами.

Після заповнення форми слід запам’ятати або записати її індивідуальний номер. Пацієнт подасть цей номер лікареві перед медичною консультацією, також лікар запитає про дату народження. На підставі цих даних додаток відшукає заповнений формуляр. Його також можна завантажити та роздрукувати. Форма доступна в українською, польською та англійською мовами.

Під час візиту використовується модуль для лікаря. Завдяки додатку, під час медичної консультації, українська/російська мова перекладатимуться на польську мову, а польська мова – на українську/російську мову. Лікар отримає транскрипцію на польській мові, а пацієнт на українській або російській мові. Модуль забезпечує вдалу комунікацію між лікарем та пацієнтом.

Форму та стенограму консультації можна створити у форматі pdf і роздруковати. Згенерований файл буде доступний українською, російською, польською та англійською мовами. 

Додаток виник за ініціативи Інституту Матері і Дитини.

Додаток доступний за посиланням: https://likar.mz.gov.pl

Джерело: https://www.gov.pl/web/zdrowie/dziala-juz-aplikacja-ktora-pomoze-porozumiec-sie-pacjentom-z-ukrainy-z-lekarzami-w-polsce


Ministerstwo Zdrowia udostępniło aplikację  LikarPL, która ułatwi porady lekarskie dla obywateli Ukrainy. Umożliwi ona komunikację między pacjentem i lekarzem, który nie posługuje się językiem ukraińskim. 

Aplikacja składa się z dwóch modułów – dla pacjenta i dla lekarza. 

W części dla pacjenta znajduje się specjalny formularz, do którego należy wpisać podstawowe dane o stanie zdrowia. Pozwoli to lekarzowi przygotować się do konsultacji medycznej. Ankietę można wypełnić na komputerze lub telefonie, dostępna jest w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim oraz angielskim.

Po wypełnieniu formularza należy zapamiętać lub zapisać jego indywidualny numer. Numer pacjent poda lekarzowi przed konsultacją medyczną, lekarz zapyta także o datę urodzenia. Na podstawie podanych danych aplikacja odszuka wypełniony formularz. Można go również pobrać  i wydrukować. Formularz jest dostępny w języku ukraińskim, polskim oraz angielskim.

Moduł dla lekarza jest wykorzystywany podczas wizyty. Dzięki aplikacji w czasie konsultacji medycznej język ukraiński/rosyjski będzie tłumaczony na język polski oraz język polski na język ukraiński/rosyjski. Lekarz otrzyma transkrypcję w języku polskim, a pacjent w języku ukraińskim lub rosyjskim. Moduł zapewnia sprawną komunikację pomiędzy lekarzem i pacjentem.

Zarówno formularz, jak i transkrypcja rozmowy będą mogły być wygenerowane do pliku pdf i wydrukowane. Wygenerowany plik będzie dostępny w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim oraz angielskim.

Aplikacja powstała z inicjatywy Instytutu Matki i Dziecka. 

Aplikacja dostępna pod linkiem: https://likar.mz.gov.pl

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/dziala-juz-aplikacja-ktora-pomoze-porozumiec-sie-pacjentom-z-ukrainy-z-lekarzami-w-polsce

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (onkoskaner.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.