KRS 0000358654

NCCN відкриває доступ до порадників для пацієнтів / NCCN udostępnia poradniki dla pacjentów

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

National Comprehensive Cancer Network®  (NCCN®) – товариство провідних американських онкологічних осередків – спостерегло величезний вплив вторгнення на онкологічне лікування. Місією NCCN є глобальне поліпшення онкологічного лікування, тому у рамках солідарності з українським народом, у рамках підтримки, NCCN підготувало і опублікувало безкоштовні, україномовні порадники з інформацією на тему лікування раку. Вони доступні на сайті NCCN.org/Ukraine.

Матеріали NCCN включають в себе 15 новоперекладених настанов NCCN для пацієнтів, що містять зрозумілу для читача, грунтовану на доказах, експертну інформацію на наступні 9 тем в онкологічному лікуванні:

Порадник для пацієнтів спирається на настанови NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) – визнаному стандарті визначення напряму і клінічної політики в онкологічному лікуванні, а також на найбільш точні і найчастіше актуалізовані настанови клінічної практики доступні в кожній медичній сфері. Версії для пацієнтів підготовлені в зрозумілому і чіткому форматі так, щоб допомогти пацієнтам краще зрозуміти їх онкологічне лікування, особливо коли перетинають географічні кордони і отримують лікування в різних умовах.

NCCN зобов’язалося до подальшої підтримки громадян України завдяки безперервній актуалізації інформації на NCCN.org/Ukraine, а також в мобільних додатках NCCN. Більше матеріалів вже незабаром.


National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) — stowarzyszenie wiodących amerykańskich ośrodków onkologicznych — dostrzegło ogromny wpływ inwazji na opiekę onkologiczną. Misją NCCN jest globalna poprawa opieki onkologicznej, dlatego w ramach solidarności z narodem ukraińskim, w ramach wsparcia, NCCN przygotowało i opublikowało bezpłatne, ukraińskojęzyczne przewodniki z informacjami na temat leczenia raka. Są one dostępne na stronie NCCN.org/Ukraine.

Zasoby NCCN obejmują 15 nowo przetłumaczonych wytycznych NCCN dla pacjentów, zawierających przyjazne dla odbiorców, oparte na dowodach, eksperckie informacje na następujące 9 tematów w opiece onkologicznej:

Wytyczne dla pacjentów są oparte na wytycznych NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) — uznanym standardzie określania kierunku i polityki klinicznej w opiece onkologicznej oraz najbardziej dokładnych i najczęściej aktualizowanych wytycznych praktyki klinicznej dostępnych w każdym obszarze medycyny. Wersje dla pacjentów są przygotowane w przyjaznym i czytelnym formacie tak, by pomóc pacjentom lepiej zrozumieć ich opiekę onkologiczną, zwłaszcza gdy przekraczają granice geograficzne i otrzymują opiekę w różnych warunkach.

NCCN zobowiązało się do dalszego wspierania obywateli Ukrainy poprzez ciągłe aktualizowanie informacji na NCCN.org/Ukraine oraz w aplikacjach NCCN. Więcej zasobów już wkrótce.

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Onkozbiórka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.