OnkoObrona

Od początku epidemii COVID-19 w Polsce chorzy na raka boją się o swoje życie i zdrowie podwójnie. W całym kraju wizyty do specjalistów, badania diagnostyczne oraz planowane zabiegi są odwoływane lub przekładane. Dlatego będziemy na bieżąco aktualizować niezbędne informacje i linki przydatne dla pacjentów onkologicznych.

#onkotaxi

Zakończyliśmy przyjmowanie nowych zgłoszeń. W ramach dwóch edycji #ONKOTAXI pomogliśmy zapewnić bezpłatny i bezpieczny transport do ośrodków leczenia 5 510 chorym na nowotwory złośliwe. Łącznie przejechali oni 250 760 km w ramach 10 000 kursów. To wszystko nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie naszych sponsorów i darczyńców! 

Szukasz pomocy przy finansowaniu dojazdów na leczenie? Dołącz do programu Skarbonka, a pomożemy Ci uruchomić zbiórkę pieniędzy na wydatki związane z chorobą.

g1197.png

Partnerzy akcji ONKOTAXI #DRUGAFALA

Masz problem z dostępem do leczenia?

800 190 590

Zadzwoń do rzecznika praw pacjenta!

Statystyki

Źródło: onet.pl

Informacje

Ważne linki i porady:

Informacje o zmianach w organizacji pracy centrów onkologii:

ODPOWIEDZI NA WAŻNE PYTANIA

Coraz częściej zdarza się, że oddziały szpitala są zamykane na kilka lub nawet kilkanaście dni z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, pojawiającym się wśród personelu placówki lub przebywających w niej pacjentów. Placówka, która odwołuje świadczenie, powinna wskazać jego nowy termin lub inny ośrodek, który zrealizuje to świadczenie. Jeżeli wizyta nie była planowana, a jest pilna, warto zadzwonić do pobliskich ośrodków medycznych, aby sprawdzić możliwość przeprowadzenia tam badania, konsultacji lub zabiegu. Na portalu Kolejkoskop.pl możesz znaleźć placówkę, gdzie najszybciej i najbliżej wykonasz badanie obrazowe: rezonans magnetyczny, tomograf, PET.

W przypadku wstrzymanych przyjęć w hospicjum, warto poszukać w okolicy innego, który przyjmuje chorych. Na stronie Hospicja.pl znajduje się lista ośrodków w całej Polsce. 

Leczenie onkologiczne zazwyczaj wiąże się ze spadkiem odporności. Łatwiej wtedy o zakażenie, a każda infekcja może mieć cięższy przebieg niż u osób, które nie są przewlekle chore. Więcej informacji znajdziesz w artykule „Co pacjenci onkologiczni muszą wiedzieć o koronawirusie”.

Szpital/hospicjum ma prawo odmowy odwiedzin ze względu na bezpieczeństwo innych pacjentów. Jeżeli istnieje taka możliwość, warto rozważyć wypisanie pacjenta do domu. Pacjent objęty opieką hospicyjną w domu ma prawo m.in. do opieki zdrowotnej udzielanej przez lekarza i pielęgniarkę, bezpłatnego wypożyczenia niezbędnego sprzętu specjalistycznego.

Jeżeli badania diagnostyczne są odwlekane, a wizyty i zabiegi odwoływane lub przekładane na odległe terminy warto kontaktować się z infolinią Rzecznika Praw Pacjenta oraz lokalnym oddziałem NFZ w celu zgłoszenia tego problemu. Lokalny oddział NFZ powinien wskazać miejsce z możliwością wykonania świadczenia. Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa pacjenci powinni być diagnozowani oraz leczeni zgodnie z zaplanowanymi terminami.

W czasie pandemii kontakt z niektórymi ośrodkami może być utrudniony, warto kontynuować próbę dodzwonienia się, ale także sprawdzić stronę internetową, aby znaleźć aktualne informacje na temat funkcjonowania placówki. Można także spróbować umówić się na wizytę wysyłając emaila – jest to także pełnoprawny sposób rejestracji do lekarza. Jeśli kontakt z ośrodkiem jest niemożliwy, należy skontaktować się z infolinią Rzecznika Praw Pacjenta oraz regionalnym oddziałem NFZ i zgłosić problem.

Eksperci zgodnie twierdzą, że leczenia onkologicznego nie należy przerywać. Lekarz może jednak zadecydować np. o zmianie schematu chemioterapii. Taką zmianę zawsze powinien uzgodnić z pacjentem. Leczenie powinno być kontynuowane, ale z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, ponieważ pacjenci onkologiczni znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zakażeniem COVID.

Niekoniecznie – w przypadku łagodnych objawów można pozostać w domu. Ważne jest jednak, aby pozostawać pod stałą kontrolą lekarską i w razie pogorszenia stanu natychmiast odpowiednio zareagować. Więcej informacji o postępowaniu pacjenta podczas lekkiego przebiegu koronawirusa oraz wytyczne, kiedy należy się zgłosić do lekarza, w rozmowie z dr. M. Sutkowskim.

Skorzystanie z teleporady nie oznacza braku możliwości odbycia wizyty w gabinecie lekarskim. Podczas zdalnej rozmowy z lekarzem masz prawo zgłosić chęć osobistego zbadania. Ostateczną decyzję podejmie lekarz, który oceni konieczność przyjęcia w swoim gabinecie. Jeśli lekarz odmówił wizyty osobistej, a masz co do tej decyzji wątpliwości, możesz to zweryfikować, kontaktując się z kierownikiem placówki lub regionalnym oddziałem NFZ.

Decyzja o zastosowaniu terapii przeciwnowotworowej w przypadku zakażenia COVID powinna być podejmowana indywidualnie w odniesieniu do każdego pacjenta. Lekarz powinien wziąć pod uwagę wskazania do zastosowania konkretnej metody, określić cele leczenia, czynniki ryzyka, przeanalizować historię tolerancji pacjenta na leczenie. Dopiero na tej podstawie można określić dalszy schemat terapeutyczny. Więcej informacji o przebiegu COVID-19 u pacjentów onkologicznych znajdziesz w Bazie Wiedzy o Raku.

#nasnieuciszycie

Jak wygląda leczenie chorych na raka w trakcie epidemii? Ile procedur i wizyt zostało odwołanych? Czy szczególne potrzeby pacjentów onkologicznych i ich zwiększone ryzyko zakażenia zostały uwzględnione? 

Na nasze pytania odpowiedziało 500 pacjentów, 35 pracowników medycznych oraz 28 dyrektorów szpitali. Otrzymaliśmy również dwa pisma od administracji państwowej. 

Pozwoliło to na stworzenie obszernego opracowania „Rzeczywistości równoległe. Polska onkologia w czasie epidemii COVID-19”. 

bitmapnnu.png

Zasady bezpieczeństwa

Myj ręce częściej, niż dotychczas

Myj ręce wodą z mydłem przez co najmniej 20 – 30 sekund. Możesz do tego użyć również roztworów na bazie alkoholu (powyżej 60%).

NOŚ MASECZKĘ

Prawidłowe noszenie maseczek, może skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Wirus przedostaje się do organizmu drogą kropelkową. Unikaj dotykania twarzy rękoma, które nie zostały wcześniej odkażone.

Trzymaj się z dala od chorych

Zachowuj dystans wobec innych, szczególnie tych, którzy które kaszlą lub kichają. Bezpieczna odległość wynosi co najmniej 2 metry.

Partnerzy akcji

Nasza zbiórka!

Nasza petycja!

Z wielu miejsc w kraju dochodziły do nas głosy o braku podstawowych artykułów higienicznych w placówkach ochrony zdrowia. W Zagłębiowskim Centrum Onkologii brakowało niemal wszystkich środków ochronnych dla personelu, podobne braki zgłaszały oddziały onkologiczne w Gdańsku, Krakowie czy Poznaniu.

Sytuacja chorych na raka była wyjątkowo dramatyczna. Byli świadomi tego, że zgłoszenie się do szpitala na konieczne zabiegi i procedury może nieść ryzyko zakażenia oraz ciężkiej choroby. Z drugiej strony obawiali się o swoje dalsze leczenie. Dlatego uruchomiliśmy petycję i wezwaliśmy rząd do natychmiastowego działania! Domagaliśmy się:

Chorzy muszą mieć absolutną pewność, że ryzyko zachorowania zostało zmniejszone do minimum!

Masz pytanie?

Masz problem? Nie wiesz co robić? Napisz maila, a my pomyślimy za Ciebie!  Nasza Fundacja działa w celu pomocy osobom chorym na nowotwory i ich rodzinom w kwestiach organizacyjnych i formalnych, jak również oferuje pomoc w podejmowaniu kroków interwencyjnych.

Jeśli właśnie usłyszałeś/aś diagnozę nowotworu i nie wiesz jakie kroki teraz podjąć, lekarz odmówił Ci terapii lub potrzebujesz innej pomocy w związku z chorobą nowotworową, napisz do nas. 

Podejmiemy wszystkie możliwe działania, aby Ci pomóc (w tym działania wspólnie z innymi organami – np. Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznicy NFZ, PFRON).

Przesyłając swoje zapytanie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.