OnkoObrona

W wielu szpitalach brakuje rękawiczek, masek i środków dezynfekujących. Chorzy boją się o swoje życie i zdrowie. Dlatego ryzyko zarażenia w szpitalach onkologicznych musi zostać zminimalizowane! Każdy może pomóc. Liczymy na ludzką solidarność i wsparcie tych, którzy codziennie walczą o życie. 

#onkotaxi

Pomogliśmy zapewnić bezpłatny i bezpieczny transport do ośrodków leczenia 1456 chorym na nowotwory złośliwe. Łącznie przejechali oni 97 580 kilometrów w ramach 2788 kursów. To wszystko nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie naszych sponsorów i darczyńców!

Na nadchodzące dni przyjęliśmy 413 zamówień. Pula przejazdów na najbliższy czas została wyczerpana i dlatego do 10 czerwca wstrzymujemy przyjmowanie zapisów. Tego dnia opublikujemy kolejny komunikat w tej sprawie.

bitmapot

#nasnieuciszycie

Jak wygląda leczenie chorych na raka w trakcie epidemii? Ile procedur i wizyt zostało odwołanych? Czy szczególne potrzeby pacjentów onkologicznych i ich zwiększone ryzyko zakażenia zostały uwzględnione? 

Na nasze pytania odpowiedziało 500 pacjentów, 35 pracowników medycznych oraz 28 dyrektorów szpitali. Otrzymaliśmy również dwa pisma od administracji państwowej. 

Pozwoliło to na stworzenie obszernego opracowania „Rzeczywistości równoległe. Polska onkologia w czasie epidemii COVID-19”. 

bitmapnnu

Zasady bezpieczeństwa

Myj ręce częściej, niż dotychczas

Myj ręce wodą z mydłem przez co najmniej 20 – 30 sekund. Możesz do tego użyć również roztworów na bazie alkoholu (powyżej 60%).

Kaszl w sposób niezagrażający otoczeniu

Podczas kaszlu lub kichania należy zakryj usta i nos zgiętym łokciem. Tym sposobem wirusy lub bakterie pozostaną z daleka dłoni.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Wirus przedostaje się do organizmu drogą kropelkową. Unikaj dotykania twarzy rękoma, które nie zostały wcześniej odkażone.

Trzymaj się z dala od chorych

Zachowuj dystans wobec innych, szczególnie tych, którzy które kaszlą lub kichają. Bezpieczna odległość wynosi co najmniej 2 metry.

Podejrzewasz zakażenie?

800 190 590

Zadzwoń na infolinię NFZ!

Statystyki

Źródło: onet.pl

Informacje

Informacje o zmianach w organizacji pracy centrów onkologii:

Ważne linki i porady:

Partnerzy akcji

Wesprzyj zbiórkę!

Podpisz petycję!

Z wielu miejsc w kraju dochodzą głosy o braku podstawowych artykułów higienicznych w placówkach ochrony zdrowia. W Zagłębiowskim Centrum Onkologii brakuje niemal wszystkich środków ochronnych dla personelu, podobne braki zgłaszają oddziały onkologiczne w Gdańsku, Krakowie czy Poznaniu.

Sytuacja chorych na raka stała się wyjątkowo dramatyczna. Są świadomi tego, że zgłoszenie się do szpitala na konieczne zabiegi i procedury może nieść ryzyko zakażenia oraz ciężkiej choroby. Z drugiej strony obawiają się o swoje dalsze leczenie. Dlatego uruchomiliśmy petycję i wzywamy rząd do natychmiastowego działania! Domagamy się:

  • Zaopatrzenia placówek onkologicznych w środki ochronne
  • Zapewnienia testów na nosicielstwo SARS-CoV-2 dla personelu
  • Finansowania transportu chorych na raka do i ze szpitali
  • Zakupu odpowiedniej ilości maseczek i rękawiczek jednorazowych
  • Wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i szkoleń

Chorzy muszą mieć absolutną pewność, że ryzyko zachorowania zostało zmniejszone do minimum!

Masz pytanie?

Masz problem? Nie wiesz co robić? Napisz maila, a my pomyślimy za Ciebie!  Działa w celu pomocy osobom chorym na nowotwory i ich rodzinom w kwestiach organizacyjnych i formalnych, jak również oferuje pomoc w podejmowaniu kroków interwencyjnych.

Jeśli właśnie usłyszałeś/aś diagnozę nowotworu i nie wiesz jakie kroki teraz podjąć, lekarz odmówił Ci terapii lub potrzebujesz innej pomocy w związku z chorobą nowotworową, napisz do nas. 

Podejmiemy wszystkie możliwe działania, aby Ci pomóc (w tym działania wspólnie z innymi organami – np. Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznicy NFZ, PFRON).

Przesyłając swoje zapytanie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dotyczących mojego zdrowia