OnkoObrona

To były niezwykle trudne i intensywne miesiące! Od początku epidemii COVID-19 w Polsce chorzy na raka bali się o swoje życie i zdrowie podwójnie. Dlatego pomagaliśmy pacjentom onkologicznym bezpiecznie dojechać na leczenie, wysłaliśmy 30 000 maseczek i przyłbic do 43 najbardziej potrzebujących placówek, a także przygotowaliśmy opracowanie „Rzeczywistości równoległe. Polska onkologia w czasie epidemii COVID-19”. 

#onkotaxi

W ramach akcji #ONKOTAXI pomogliśmy zapewnić bezpłatny i bezpieczny transport do ośrodków leczenia ponad 2259 chorym na nowotwory złośliwe. Łącznie przejechali oni 134 855 kilometrów w ramach 3853 kursów. To wszystko nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie naszych sponsorów i darczyńców! 

Szukasz pomocy przy finansowaniu dojazdów na leczenie? Dołącz do programu Skarbonka, a pomożemy Ci uruchomić zbiórkę pieniędzy na wydatki związane z chorobą.

bitmapot

#nasnieuciszycie

Jak wygląda leczenie chorych na raka w trakcie epidemii? Ile procedur i wizyt zostało odwołanych? Czy szczególne potrzeby pacjentów onkologicznych i ich zwiększone ryzyko zakażenia zostały uwzględnione? 

Na nasze pytania odpowiedziało 500 pacjentów, 35 pracowników medycznych oraz 28 dyrektorów szpitali. Otrzymaliśmy również dwa pisma od administracji państwowej. 

Pozwoliło to na stworzenie obszernego opracowania „Rzeczywistości równoległe. Polska onkologia w czasie epidemii COVID-19”. 

bitmapnnu

Zasady bezpieczeństwa

Myj ręce częściej, niż dotychczas

Myj ręce wodą z mydłem przez co najmniej 20 – 30 sekund. Możesz do tego użyć również roztworów na bazie alkoholu (powyżej 60%).

Kaszl w sposób niezagrażający otoczeniu

Podczas kaszlu lub kichania należy zakryj usta i nos zgiętym łokciem. Tym sposobem wirusy lub bakterie pozostaną z daleka dłoni.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Wirus przedostaje się do organizmu drogą kropelkową. Unikaj dotykania twarzy rękoma, które nie zostały wcześniej odkażone.

Trzymaj się z dala od chorych

Zachowuj dystans wobec innych, szczególnie tych, którzy które kaszlą lub kichają. Bezpieczna odległość wynosi co najmniej 2 metry.

Podejrzewasz zakażenie?

800 190 590

Zadzwoń na infolinię NFZ!

Statystyki

Źródło: onet.pl

Informacje

Informacje o zmianach w organizacji pracy centrów onkologii:

Ważne linki i porady:

Partnerzy akcji

Nasza zbiórka!

Nasza petycja!

Z wielu miejsc w kraju dochodziły do nas głosy o braku podstawowych artykułów higienicznych w placówkach ochrony zdrowia. W Zagłębiowskim Centrum Onkologii brakowało niemal wszystkich środków ochronnych dla personelu, podobne braki zgłaszały oddziały onkologiczne w Gdańsku, Krakowie czy Poznaniu.

Sytuacja chorych na raka była wyjątkowo dramatyczna. Byli świadomi tego, że zgłoszenie się do szpitala na konieczne zabiegi i procedury może nieść ryzyko zakażenia oraz ciężkiej choroby. Z drugiej strony obawiali się o swoje dalsze leczenie. Dlatego uruchomiliśmy petycję i wezwaliśmy rząd do natychmiastowego działania! Domagaliśmy się:

  • Zaopatrzenia placówek onkologicznych w środki ochronne
  • Zapewnienia testów na nosicielstwo SARS-CoV-2 dla personelu
  • Finansowania transportu chorych na raka do i ze szpitali
  • Zakupu odpowiedniej ilości maseczek i rękawiczek jednorazowych
  • Wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i szkoleń

Chorzy muszą mieć absolutną pewność, że ryzyko zachorowania zostało zmniejszone do minimum!

Masz pytanie?

Masz problem? Nie wiesz co robić? Napisz maila, a my pomyślimy za Ciebie!  Nasza Fundacja działa w celu pomocy osobom chorym na nowotwory i ich rodzinom w kwestiach organizacyjnych i formalnych, jak również oferuje pomoc w podejmowaniu kroków interwencyjnych.

Jeśli właśnie usłyszałeś/aś diagnozę nowotworu i nie wiesz jakie kroki teraz podjąć, lekarz odmówił Ci terapii lub potrzebujesz innej pomocy w związku z chorobą nowotworową, napisz do nas. 

Podejmiemy wszystkie możliwe działania, aby Ci pomóc (w tym działania wspólnie z innymi organami – np. Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznicy NFZ, PFRON).

Przesyłając swoje zapytanie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dotyczących mojego zdrowia

Zobacz treść klauzuli informacyjnej i sprawdź naszą politykę prywatności.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Onkologiczna Alivia, ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@alivia.org.pl lub listownie na adres korespondencyjny podany powyżej. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawienia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn dotyczących Państwa szczególnej sytuacji, wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Państwu również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody, poprzez przesłanie informacji na dane kontaktowe wskazane powyżej. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.