Co pacjenci onkologiczni muszą wiedzieć o koronawirusie?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Pacjenci onkologiczni z obniżoną odpornością to grupa szczególnie podatna na zachorowania wirusowe. Dowiedz się, kto jest w grupie ryzyka i jakie środki prewencyjne wdrożyć, by zminimalizować ryzyko zarażenia wirusem.

„Koronawirus” to potoczna nazwa choroby COVID-19 wywoływanej przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2). Choroba COVID-19 pojawiła się w Chinach w grudniu 2019 r.

Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO – World Health Organization), do końca pierwszej dekady marca br. potwierdzono ponad 114 tys. przypadków COVID-19, z czego ponad 4 tys. zarażonych osób zmarło. Większość zachorowań odnotowano w Chinach, Korei Południowej, Iranie i we Włoszech. W bieżącym tygodniu zachorowania odnotowano we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Komu szczególnie zagraża koronawirus?

Nie wszyscy zachorują na COVID-19, jednak niektórzy są w grupie podwyższonego ryzyka. Pacjenci w podeszłym wieku, chorujący na choroby przewlekłe płuc, sercowo-naczyniowe oraz raka są szczególnie narażeni na zarażenia i powikłania. Wśród pacjentów onkologicznych grupą wymagającą szczególnej uwagi są osoby z osłabioną odpornością, nowotworami krwi, biorący czynną chemioterapię i pacjenci po przeszczepie szpiku kostnego. Również osoby, które zakończyły już leczenie muszą zachować ostrożność – odzyskiwanie odporności jest procesem długotrwałym.

Jakie objawy powinny wzbudzić czujność?

Wirus przenoszony jest drogą kropelkową, najczęściej podczas kaszlu i kichania, może przetrwać kilka godzin na powierzchniach takich jak klamki, meble, ubrania. Obecnie nie ma wystarczających informacji epidemiologicznych, aby określić, jak szybko wirus rozprzestrzenia się między ludźmi. Szacuje się, że średnio jedna zarażona osoba może zarazić od dwóch do trzech kolejnych. Okres inkubacji, czyli czas między wystawieniem na działanie wirusa, a wystąpieniem objawów wynosi od 2 do 14 dni.

Objawy charakteryzują się wysoką gorączką, suchym kaszlem, dusznościami oraz bólami mięśniowymi. Zdecydowana większość osób, które zarażą się nowym koronawirusem, doświadczy łagodnych objawów, a ich leczenie będzie odbywać się w domu. W ciężkim przebiegu choroby rozwija się zapalenie płuc oraz zespół ostrej niewydolności oddechowej, które mogą prowadzić do śmierci.

Jakie środki ostrożności należy zachować?

Uważne przestrzeganie podstawowych zasad higieny pomaga chronić się przez zarażaniem. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca:
• mycie rąk wodą i mydłem (przez co najmniej 20 sekund) lub roztworami na bazie alkoholu (pow. 60%) czy też innymi środkami dezynfekcji;
• zachowanie co najmniej 1 metra odległości od siebie i każdego, kto kaszle lub kicha;
• unikanie dotykania oczu, nosa i ust (drogi przedostawania się wirusa do organizmu);
• higiena dróg oddechowych – zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem podczas kaszlu lub kichania;
• pozostawanie w domu w przypadku złego samopoczucia;
• unikanie podróżowania, szczególnie do miejsc, w których występują zarażenia COVID – 19.

Pacjenci onkologiczni, szczególnie w trakcie chemio i radioterapii oraz ich najbliżsi powinni BEZWZGLĘDNIE przestrzegać powyższych zasad, jako uzupełnienie standardowego postępowania w trakcie leczenia raka. Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji oraz samopoczucie pacjentów warto rozważyć ograniczenie do minimum kontaktów z innymi ludźmi i przebywania w miejscach publicznych.

W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu i trudności w oddychaniu, należy zachować spokój i postępować zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami publikowanymi i aktualizowanymi na stronach:
• Głównego Inspektora Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/;
• Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/koronawirus;
• Narodowego Funduszu Zdrowia: https://www.nfz.gov.pl/

Naukowcy z całego świata intensywnie pracują nad opracowaniem skutecznego leczenia i szczepionki. Prace te mogą potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Obecnie wdrażane środki prewencyjne mają za zadanie spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa, aby nie spowodować paraliżu systemu ochrony zdrowia.

Autorka: Joanna Frątczak – Kazana

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.