Kapecytabina w terapii adjuwantowej wydłuża przeżycie w raku dróg żółciowych

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Jak wynika z brytyjskiego badania klinicznego BILCAP, u chorych z całkowitą makroskopową resekcją raka dróg żółciowych podawanie kapecytabiny po operacji pozwala wydłużyć przeżycie nawet o kilkanaście miesięcy oraz powoduje istotny statystycznie spadek ryzyka zgonu. Optymistyczne wyniki III fazy badania zaprezentował na dorocznym zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) profesor John N. Primrose z Uniwersytetu w Southampton.

Rak dróg żółciowych wprawdzie zdarza się dość rzadko w populacji europejskiej (za to coraz częściej stwierdza się go w Azji, gdzie istotnym czynnikiem ryzyka jest zarażenie motylicą wątrobową), ale ma niekorzystne rokowania. Nawet po doszczętnym wycięciu tkanek nowotworowych – uważanym za jedyne skuteczne leczenie – jedynie 10% pacjentów przeżywa 5 lat. Kapecytabina może to zmienić.

BILCAP to pierwsze dotyczące raka dróg żółciowych badanie na tak licznej grupie – kryteria randomizacji spełniło aż 447 chorych. 223 z nich po operacji poddano 8 cyklom doustnej chemioterapii kapecytabiną, a pozostałe 224 osoby nie otrzymały leczenia adjuwantowego. Do najczęstszych działań niepożądanych leku należały zespół ręka-stopa (zmiany rumieniowe, pęcherzowe, nadmierne rogowacenie i złuszczanie się naskórka), zmęczenie i biegunka, ale w ocenie pacjentów nie wpływały one znacząco na jakość życia. Nie odnotowano również żadnego zgonu spowodowanego leczeniem.

Skuteczność chemioterapii zaskoczyła nawet badaczy – u otrzymujących kapecytabinę stwierdzono o 7 miesięcy dłuższy czas wolny od nawrotu (25 miesięcy w porównaniu z 18 w grupie niepoddawanej leczeniu) oraz o 17 miesięcy dłuższe całkowite przeżycie (odpowiednio 53 i 36 miesiące), a także zmniejszenie ryzyka zgonu o 30%. Prof. Primrose uważa, że otrzymane wyniki są przesłanką do uznania terapii adjuwantowej kapecytabiną za standard w leczeniu raku dróg żółciowych po radykalnej operacji.

Gdy w 2004 roku pomysłodawcy BILCAP rekrutowali pierwszych pacjentów, nie istniały żadne wytyczne dotyczące chemioterapii w tego typu nowotworach. 6 lat później pojawiły się jednak doniesienia, że pewną skuteczność wykazuje leczenie połączeniem gemcytabiny z cisplatyną. Trwające nadal badanie ACTICCA-1 porównywało dotychczas całkowite przeżycie u chorych poddanych takiej terapii skojarzonej i u nieotrzymujących żadnego leczenia, ale po ujawnieniu optymistycznych wyników BILCAP twórcy obu badań postanowili, że grupa kontrolna ACTICCA-1 zamiast placebo otrzyma kapecytabinę, co zwiększy szanse pacjentów na dłuższe życie.

Tymczasem profesor Primrose zapewnia, że zebrany przez jego zespół unikalny materiał tkankowy posłuży do badań genetycznych, które być może wyjaśnią, jakie typy nowotworów dróg żółciowych najlepiej reagują na kapecytabinę i czy populacja azjatycka odpowie na leczenie równie dobrze, co pacjenci brytyjskich szpitali.

Autor: Karolina Mruk

Źródła:

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.