Lek na zaawansowanego raka piersi HR+ i HER2- otrzymał status terapii przełomowej

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Korzyści kliniczne wykazane w badaniu MONALEESA-7 przemawiają za stosowaniem rybocyklibu jako standardu leczenia kobiet przed menopauzą z zaawansowanym hormonozależnym rakiem piersi bez nadekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2-). To pierwsze badanie III fazy prowadzone wyłącznie w grupie kobiet przed menopauzą i w wieku okołomenopauzalnym, w którym zastosowano doustną hormonoterapię (tamoksyfen lub anastrozol).

Rak piersi u chorych przed menopauzą jest chorobą biologicznie odrębną i bardziej agresywną niż u chorych po menopauzie. Jest również główną przyczyną zgonów z powodu raka wśród kobiet w wieku 20-59 lat.

„Już po ośmiu tygodniach stosowania terapii skojarzonej z rybocyklibem u kobiet przed menopauzą obserwowano pierwsze sygnały świadczące o efektach i korzyściach z leczenia. Cieszymy się, że lek poprawia też jakość życia przy zmniejszeniu bólu u młodszych kobiet” – powiedział Avi Matan, dyrektor generalny Novartis Oncology w Polsce. „Ze swojej strony dołożymy starań, by terapia mogła być udostępniona polskim pacjentkom tak szybko jak jest to możliwe.”

Status terapii przełomowej ma na celu przyspieszenie opracowania i oceny nowych eksperymentalnych leków przeznaczonych do leczenia ciężkich lub zagrażających życiu chorób. Kryteria przyznania statusu terapii przełomowej obejmują uzyskanie wstępnych dowodów klinicznych na istotną poprawę pod względem klinicznie istotnego punktu końcowego w porównaniu z dostępnymi metodami leczenia. Rybocyklib po raz drugi otrzymał status leku przełomowego. Pierwszy raz status przełomowej terapia otrzymała w sierpniu 2016 r. na podstawie wyników badania III fazy MONALEESA-2.

Informacje o badaniu MONALEESA-7

W badaniu MONALEESA-7 w losowym przydziale do grup leczenia uczestniczyło ponad 670 kobiet w wieku 23-58 lat. MONALEESA-7 to randomizowane badanie III fazy z kontrolowanym placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, w którym badano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania rybocyklibu w skojarzeniu z tamoksyfenem lub niesteroidowym inhibitorem aromatazy w skojarzeniu z gosereliną i porównywano je z leczeniem tamoksyfenem lub inhibitorem aromatazy w skojarzeniu z gosereliną u kobiet
w wieku przedmenopauzalnym lub okołomenopauzalnym, cierpiących na zaawansowanego raka piersi HR+/HER2-, które wcześniej nie otrzymywały terapii hormonalnej z powodu choroby zaawansowanej.

Mediana czasu przeżycia wolnego od progresji wyniosła 23,8 miesiąca w porównaniu z 13 miesiącami w przypadku samej terapii hormonalnej. Już po 8 tygodniach stosowania rybocyklibu u pacjentek obserwowano korzyści z zastosowania terapii skojarzonej.

Informacje o rybocyklibie

Rybocyklib jest selektywnym inhibitorem kinazy zależnej od cyklin, należącym do grupy leków wspomagających spowolnienie postępu choroby nowotworowej poprzez hamowanie dwóch białek zwanych kinazą zależną od cyklin 4 i 6 (CDK4/6). Białka te, gdy dojdzie do ich nadmiernej aktywacji, mogą umożliwić komórkom rakowym zbyt szybki wzrost i podział. Bardziej precyzyjne ukierunkowanie leczenia na CDK4/6 może odegrać rolę w zatrzymaniu niekontrolowanej replikacji komórek nowotworowych.

Rybocyklib został zatwierdzony przez Komisję Europejską w sierpniu 2017 r. jako leczenie hormonalne pierwszego rzutu u kobiet po menopauzie z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym rakiem piersi HR+/HER2- w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy, na podstawie wyników badania rejestracyjnego MONALEESA-2. Rybocyklib został zarejestrowany do stosowania w 44 krajach świata, w tym w Stanach Zjednoczonych i w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Lek został opracowany przez Instytuty Badań Biomedycznych firmy Novartis (NIBR) przy współpracy naukowej z firmą Astex Pharmaceuticals.

Rybocyklib nie jest obecnie zarejestrowany do stosowania u kobiet przed menopauzą.

Źródła:
  1. Tripathy D I wsp. First-line ribociclib or placebo combined with goserelin and tamoxifen or a non-steroidal aromatase inhibitor in premenopausal women with hormone receptor-positive, HER2-negative advanced breast cancer: results from the randomized Phase III MONALEESA-7 trial. Prezentowane na konferencji San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), 6 grudnia 2017, San Antonio, USA (abstrakt nr S2-05).
  2. Ribociclib first and only CDK4/6 inhibitor to show superior efficacy vs. oral endocrine therapy as 1L treatment in randomized Phase III trial in premenopausal women with HR+/HER2- advanced breast cancer. Novartis Media Releases. https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-kisqalir-first-and-only-cdk46-inhibitor-show-superior-median-pfs-compared-oral-endocrine-therapy-first-line-treatment-prospective-randomized-phase-iii. Dostęp: styczeń 2018.
  3. Benz CC. Impact of aging on the biology of breast cancer. Crit Rev Oncol Hematol. 2008;66:65–74.
  4. World Health Organization. Women’s health fact sheet. September 2013. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs334/en/. Dostęp: styczeń 2018.

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

Zostań Podopiecznym!

Zostań Podopiecznym Fundacji Alivia! Pacjenci onkologiczni często zmagają się nie tylko z chorobą, ale także z poważnymi problemami finansowymi.

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.