Pomimo sprzeciwów resort zdrowia forsuje pilotaż sieci onkologicznej

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W ostatnim tygodniu otrzymaliśmy odpowiedź od resortu zdrowia w sprawie apelu o wstrzymanie prac nad pilotażem sieci onkologicznej. Dla przypomnienia – poza nami i przyjaciółmi z organizacji pacjenckich, dokument został podpisany przez towarzystwa naukowe, organizacje pracodawców, konsultantów krajowych oraz rektorów akademickich uczelni medycznych. Poniżej publikujemy treść odpowiedzi.

Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na e-mail, z dnia 11.12.2018 r., zawierający apel o „wstrzymanie prac nad projektem rozporządzenia o pilotażu sieci onkologicznej”, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, należy wyjaśnić, iż jest to bardzo ważny i potrzebny krok na drodze przyszłych zmian w polskiej onkologii. Pilotaż stanowi narzędzie, które służy przetestowaniu rozwiązań w zakresie zmian w opiece onkologicznej. Docelowo dopiero wdrożenie Krajowej Sieci Onkologicznej przyczyni się do uzyskania oczekiwanych efektów, jakimi są poprawa bezpieczeństwa i jakości leczenia onkologicznego, wzrost satysfakcji pacjenta oraz optymalizacja kosztowa opieki onkologicznej.

Prace nad rozporządzeniem odbywały się przy udziale środowisk pacjentów oraz profesjonalistów medycznych. Ponadto w ramach konsultacji publicznych zgłoszone zostały liczne uwagi i koncepcje. Zdecydowana większość uwag została uwzględniona.

Należy również zauważyć, iż planowane jest powołanie przy Ministrze Zdrowia Komitetów Sterujących dla obu województw. Zadaniem komitetów będzie przygotowanie diagnozy wstępnej, która będzie stanowiła punkt odniesienia dla oceny pilotażu. Ponadto Komitety Sterujące będą uczestniczyły w bieżącej analizie realizacji pilotażu.

Przez okres realizacji pilotażu możliwe będzie elastyczne i sprawne wprowadzanie w nim zmian przez ewentualną nowelizację rozporządzenia.

Warto również zaznaczyć, iż swoje poparcie dla zmian w onkologii wyrazili m.in.:

1. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych – Zarząd Główny;

2. Polskie Towarzystwo Onkologiczne – Zarząd Główny;

3. Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, w tym:

 Prof. Wojciech Wysocki – Prezes,

 Prof. Piotr Rutkowski – Sekretarz,

 Prof. Arkadiusz Jezierski – Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej;

4. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej:

 Prof. Piotr Wysocki – Prezes

 Prof. Maciej Krzakowski – Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej;

5. Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej:

 Prof. Jacek Fijuth;

6. Szymon Chrostowski – członek Krajowej Rady ds. Onkologii;

7. Prof. Janusz Kowalewski – torakochirurg, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy;

8. Prof. Andrzej Marszałek – Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii;

9. Prof. Kazimierz Roszkowski – Śliz, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc;

10. Andrzej Woźny, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc;

11. Zrzeszenie Centrów i Instytutów Onkologicznych – 18 członków.

DZIAŁAJ TERAZ!

Co czwarty z nas zachoruje na nowotwór, niemal każdy spotka się z tą chorobą wśród bliskich i przyjaciół. Dlatego nie możemy pozwolić, aby ludzie dalej

Aktualności