Pomimo sprzeciwów resort zdrowia forsuje pilotaż sieci onkologicznej

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

W ostatnim tygodniu otrzymaliśmy odpowiedź od resortu zdrowia w sprawie apelu o wstrzymanie prac nad pilotażem sieci onkologicznej. Dla przypomnienia – poza nami i przyjaciółmi z organizacji pacjenckich, dokument został podpisany przez towarzystwa naukowe, organizacje pracodawców, konsultantów krajowych oraz rektorów akademickich uczelni medycznych. Poniżej publikujemy treść odpowiedzi.

Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na e-mail, z dnia 11.12.2018 r., zawierający apel o „wstrzymanie prac nad projektem rozporządzenia o pilotażu sieci onkologicznej”, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, należy wyjaśnić, iż jest to bardzo ważny i potrzebny krok na drodze przyszłych zmian w polskiej onkologii. Pilotaż stanowi narzędzie, które służy przetestowaniu rozwiązań w zakresie zmian w opiece onkologicznej. Docelowo dopiero wdrożenie Krajowej Sieci Onkologicznej przyczyni się do uzyskania oczekiwanych efektów, jakimi są poprawa bezpieczeństwa i jakości leczenia onkologicznego, wzrost satysfakcji pacjenta oraz optymalizacja kosztowa opieki onkologicznej.

Prace nad rozporządzeniem odbywały się przy udziale środowisk pacjentów oraz profesjonalistów medycznych. Ponadto w ramach konsultacji publicznych zgłoszone zostały liczne uwagi i koncepcje. Zdecydowana większość uwag została uwzględniona.

Należy również zauważyć, iż planowane jest powołanie przy Ministrze Zdrowia Komitetów Sterujących dla obu województw. Zadaniem komitetów będzie przygotowanie diagnozy wstępnej, która będzie stanowiła punkt odniesienia dla oceny pilotażu. Ponadto Komitety Sterujące będą uczestniczyły w bieżącej analizie realizacji pilotażu.

Przez okres realizacji pilotażu możliwe będzie elastyczne i sprawne wprowadzanie w nim zmian przez ewentualną nowelizację rozporządzenia.

Warto również zaznaczyć, iż swoje poparcie dla zmian w onkologii wyrazili m.in.:

1. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych – Zarząd Główny;

2. Polskie Towarzystwo Onkologiczne – Zarząd Główny;

3. Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, w tym:

 Prof. Wojciech Wysocki – Prezes,

 Prof. Piotr Rutkowski – Sekretarz,

 Prof. Arkadiusz Jezierski – Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej;

4. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej:

 Prof. Piotr Wysocki – Prezes

 Prof. Maciej Krzakowski – Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej;

5. Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej:

 Prof. Jacek Fijuth;

6. Szymon Chrostowski – członek Krajowej Rady ds. Onkologii;

7. Prof. Janusz Kowalewski – torakochirurg, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy;

8. Prof. Andrzej Marszałek – Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii;

9. Prof. Kazimierz Roszkowski – Śliz, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc;

10. Andrzej Woźny, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc;

11. Zrzeszenie Centrów i Instytutów Onkologicznych – 18 członków.

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

jak uzyskać zniżkę na przejazd?

WAŻNE:

Zniżka dostępna jest dla pacjentów korzystających z aplikacji iTaxi i płacących za przejazd w aplikacji (podpięta karta płatnicza)

  1. Pobierz i zainstaluj  aplikację iTaxi na swoim telefonie
  2. Kod zniżkowy dla użytkowników serwisu Alivia to FUNDACJAALIVIA 
  3. Każdy użytkownik może z kodu skorzystać dowolną ilość razy
  4. Użytkownik korzystający z kodu otrzymuje rabat w wysokości 10% kwoty rachunku (max 10 PLN na jeden przejazd) 

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.