Centrum Informacji o Leku

Centrum Informacji o Leku (CIL) jest pierwszym i jedynym w Polsce fachowym serwisem informacji o lekach, prowadzonym w oparciu o uznane polskie i zagraniczne źródła informacji. Głównym celem CIL-u jest udostępnianie i propagowanie wiedzy na temat leków i bezpiecznego ich stosowania oraz skupianie wokół tematyki związanej z lekiem różnych grup zawodowych działających w sektorze opieki zdrowotnej oraz grup pacjenckich. Ważna dla CIL-u jest również edukacja tych grup
w zakresie szeroko pojętej informacji o leku i komunikacji. Serwis jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce, prowadzoną przez specjalistów farmaceutów
i współpracujących lekarzy. Składa się on z kilku modułów m.in.: indeksu leków, komunikatów bezpieczeństwa, usługi „zapytaj o swoje leki”, materiałów zawierających istotne informacje na tematy bezpiecznego stosowania leków oraz ogólnych informacji na temat interakcji leków. Zawiera również wyselekcjonowane artykuły i porady przeznaczone osobno dla pacjentów, i osobno dla specjalistów. Centrum Informacjo o Leku powstało w listopadzie 2006 roku, jako owoc doświadczeń i kontaktów
z innymi ośrodkami informacji o leku w Europie oraz jako odpowiedź na zapotrzebowanie na tego typu usługi ze strony polskiego środowiska farmaceutycznego
i medycznego oraz pacjentów.

Zostań naszym partnerem!

Wiemy jak sprawnie i profesjonalnie budować relacje oraz wspólnie realizować projekty. Chętnie podzielimy się wiedzą na temat społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz pokażemy jakie korzyści może przynieść komercyjnym firmom. Zapoznaj się z naszą ofertą!