Immunoterapia nowym standardem pierwszej linii leczenia raka przełyku?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Na tegorocznej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) zaprezentowano wyniki badania CheckMate 648. Wykazano w nim, że w przypadku zaawansowanego, płaskonabłonkowego raka przełyku zastosowanie w pierwszej linii leczenia immunoterapii niwolumabem w połączeniu z chemioterapią wydłuża życie pacjentów i czas wolny od progresji choroby. Wyniki badania CheckMate 648 wskazują również, że skutecznym podejściem terapeutycznym może być immunoterapia niwolumabem w połączeniu z ipilimumabem. Choć terapia ta okazała się mniej korzystna niż immunochemioterapia, była skuteczniejsza niż obecny standard terapeutyczny – chemioterapia.

Zastosowanie immunoterapii w leczeniu raka przełyku nie jest podejściem nowym. W leczeniu pierwszej linii zaawansowanego raka przełyku został już zatwierdzony inny immunoterapeutyk – pembrolizumab – który w połączeniu z chemioterapią również dawał lepsze efekty leczenia niż sama chemioterapia. Niwolumab został już natomiast zatwierdzony w leczeniu drugiej linii zaawansowanego raka przełyku, po uprzednim stosowaniu chemioterapii. Żadna z terapii nie jest obecnie refundowana przez NFZ.

Jakie były wyniki badania CheckMate 648?

W badaniu wzięło udział 970 pacjentów z nieoperacyjnym, zaawansowanym lub rozsianym, płaskonabłonkowym rakiem przełyku. Nie byli oni uprzednio poddawany innej terapii przeciwnowotworowej. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do trzech grup, w których otrzymywali odpowiednio: niwolumab w połączeniu z chemioterapią, niwolumab w połączneniu z ipilimumabem, a w grupie kontrolnej – samą chemioterapię.

Wyniki badania wskazują, że zarówno niwolumab w połączeniu z chemioterapią jak i niwolumab w połączniu z ipilimumabem wydłużają życie leczonych pacjentów, a niwolumab w połączeniu z chemioterapią również czas wolny od progresji choroby. Największą korzyść z immunoterapii odnosili pacjenci, u których ekspresja białek PD-L1 na powierzchni komórek nowotworowych była na poziomie co najmniej 1%. W przypadku immunochemioterapii osiągnięto 15.4-miesięczną medianę czasu przeżycia całkowitego, w porównaniu z 9.1 miesiącami w grupie placebo. Wskaźnik ten wyniósł natomiast 13.7 miesięcy w grupie otrzymującej niwolumab i ipilimumab. Biorąc pod uwagę całą badaną populację pacjentów, niezależnie od ekspresji PD-L1, mediana czasu całkowitego przeżycia wyniosła natomiast 13.2 miesięcy dla niwolumabu w połączeniu z chemioterapią, 12.8 miesięcy dla niwolumabu w połączeniu z ipilimumabem i 10.7 miesięcy dla chemioterapii.

Jak komentuje Julie R. Gralow – wiceprezydent ASCO – badanie CheckMate 648 wykazuje, że terapia niwolumabem przynosi większe korzyści niż obecny standard terapuetyczny zaawansowanego raka przełyku. Ponadto połączenie niwolumabu z ipilimumabem jest pierwszą skuteczną terapią tego typu nowotworu niewymagającą stosowania chemioterapii.

Niwolumab jest stosowany w praktyce klinicznej od 6 lat. Profil bezpieczeństwa leku i jego działania niepożądane zostały więc dobrze poznane. Do najczęściej występujących należą: zmęczenie, biegunka, mdłości, wysypka i świąd, ból stawów, mięśni i kości, niedoczynność tarczycy. W przypadku połączenia z ipilimumabem mogą ponadto wytąpić gorączka, nadczyność tarczycy, zmniejszenie apetytu, wymioty, zapalenie okrężnicy, ból brzucha, ból głowy i duszności. W badaniu CheckMate 648 nie zaobserwowano nowych skutków ubocznych leków. Częstość występowania ciężkich działań niepożądanych była porównywalna pomiędzy trzema badanymi grupami, jednakże pacjenci leczeni niwolumabem i chemioterapią częściej przerywali leczenie.

Jak działają leki niwolumab i ipilimumab?

Niwolumab jest przeciwciałem monoklonalnym, które wiąże się z receptorem programowanej śmierci komórki 1 (PD-1) znajdującym się na komórkach układu odpornościowego. Zablokowanie PD-1 przez niwolumab uniemożliwia łączenie się z nim białek PD-L1 i PD-L2. Białkowe ligandy PD-L1 i PD-L2 znajdują się m.in. na powierzchni komórek nowotworowych. Skutkiem połączenia się PD-L1 lub PD-L2 z PD-1 jest hamowanie odpowiedzi immunologicznej wobec rozwijającego się nowotworu. Uniemożliwienie takiego połączenia prowadzi do wzmocnienia przeciwnowotworowej odpowiedzi układu odpornościowego.

Działanie ipilimumabu również polega na wzmocnieniu przeciwnowotworowej odpowiedzi układu odpornościowego. Efekt ten uzyskiwany jest jednak w innym mechanizmie – poprzez hamowanie punktu kontrolnego CTLA-4. Dzięki temu limfocyty T otrzymują sygnały do zwalczania komórek nowotworowych. Połączenie niwolumabu z ipilimumabem jest często stosowane w leczeniu innych nowotworów.

Autorka: Natalia Tarłowska

Źródła:

https://www.ema.europa.eu/en/

https://ascopost.com/news/

https://www.medscape.com/

Nie moglibyśmy działać bez wsparcia naszych Darczyńców. Pomóż nam działać dalej!

monster-aim-1.png

 

Fundacja Onkologiczna Alivia powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.

W momencie diagnozy rokowania Agaty były niepomyślne. Rodzeństwo zmobilizowało się do poszukiwania najbardziej optymalnych metod leczenia. Nie było to łatwe – po drodze musieli zmierzyć się z niewydolnym systemem opieki onkologicznej, trudnościami formalnymi i problemami finansowymi. Szczęśliwie, udało się im pokonać te przeszkody. Agacie udało się również odzyskać zdrowie i odmienić fatalne rokowania. Doświadczenia te, stały się inspiracją do powołania organizacji, która pomaga pacjentom onkologicznym w trudnym procesie leczenia.

Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także proaktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające szybkie dotarcie do kosztownych badań w ramach NFZ (kolejkoskop.pl), informacji o nowotworach złośliwych i ich leczeniu, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivii na Facebook’u.

W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących.