Alivia w Radzie ds. Interoperacyjności CSIOZ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Zostaliśmy członkami Rady d/s Interoperacyjności Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Wraz z przedstawicielami wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia oraz podmiotami odpowiedzialnymi za rozwiązania systemów IT i ich regulatorami wspólnie działamy na rzecz poprawy systemu, tworzenia i wdrażania inteligentnych rozwiązań, jak Internetowe Konto Pacjenta czy e-Recepta, e-Krew i e-Skierowania.

Rada ds. Interoperacyjności jest organem doradczo-opiniodawczym Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Zadaniem Rady jest rekomendowanie standardów interoperacyjności na poziomie technicznym, semantycznym czy organizacyjnym. Ponadto Rada wskazuje kierunki zmian systemu prawnego oraz strategii systemu ochrony zdrowia w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia interoperacyjności legislacyjnej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

DZIAŁAJ TERAZ!

Co czwarty z nas zachoruje na nowotwór, niemal każdy spotka się z tą chorobą wśród bliskich i przyjaciół. Dlatego nie możemy pozwolić, aby ludzie dalej

Aktualności